Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Systémy pro podporu výuky

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.