Přednáška: Prof. Leon O. Chua

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.