Katedra počítačové grafiky a interakce oslavila 10 let své existence

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.