Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Soutěž elektromobilů - Electric motion

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.