Imatrikulace 12. 10. 2017

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 proběhla v posluchárně 256 slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.