Otevření předsálí Zengerovy posluchárny

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.