Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

S matematikou a s fyzikou v Temešváru

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.