Vánoce s fyzikou pro Gymnázium Zikmunda Wintra

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.