Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Festival vědy 2016

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.