Disciplinární komise

Předseda

Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.


Akademičtí pracovníci

Členové komise:

prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.

Náhradníci:

Ing. Jan Kubr
prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.


Studenti

Členové komise:

Ing. Jiří Svatoň
Ing. Milan Šulc
Ing. Petr Váňa

Náhradníci:

Ing. Martin Chlumecký
Ing. Jan Plachý

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová