Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Profesní a zájmové organizace

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.