Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Profesní a zájmové organizace

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.