Kurzy celoživotního vzdělávání

Nabídka kurzů ČVUT

Do kurzů celoživotního vzdělávání jsou zařazeny také všechny předměty (pro získání jejich přehledu a kontrolu, zda jsou pro daný semestr vypsané, dále klikněte na příslušný semestr a poté na slovo „předmětů“), které jsou v rámci akreditovaných studijních programů vyučovány na Fakultě elektrotechnické ČVUT v zimním nebo letním semestru. Přihlášky (ve formě smlouvy) do těchto kurzů přijímá v prvním a druhém týdnu každého semestru studijní oddělení Fakulty elektrotechnické ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha (Ing. Šislerová, sislehel@fel.cvut.cz, tel. 22435 3971).

Postup pro podání přihlášky ke studiu jednotlivých předmětů v rámci celoživotního vzdělávání:

  1. vyberte si předměty, které máte zájem studovat (zapsat lze pouze předměty vypsané v příslušném semestru)
  2. vyplňte přihlášku
  3. přiložte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/VŠ diplomu*
  4. v prvním, nejpozději ve druhém týdnu semestru odevzdejte přihlášku včetně příloh na studijním oddělení, kde zároveň uhradíte v hotovosti příslušný poplatek.

Poplatek účastníka těchto kurzů je odvozen z počtu zapsaných kreditů. Jeden zapsaný kredit je účtován ve výši:

  • 650 Kč pro výuku v českém jazyce
  • 2 000 Kč pro výuku v anglickém jazyce.

Dále mohou být katedrami vypsány další kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž cena je kalkulována individuálně. Fakulta vytváří i kurzy na míru podle požadavků zákazníka.

Řád celoživotního vzdělávání pdf

Uznávání předmětů

Vyřízení průkazu typu OSOBNÍ


* netýká se bývalých studentů FEL ČVUT; cizí státní příslušníci (kromě Slovenské republiky) doloží nostrifikaci


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.