Studijní programy

Výuka na FEL ČVUT probíhá ve studijních programech. Programy jsou nabízeny v bakalářské, magisterské a doktorské studijní etapě. Vybrané studijní programy se dále dělí na obory.

Uchazeči o studium v bakalářských programech jsou přijímáni do programu. Rozdělení do oborů probíhá v letním semestru prvního ročníku. Uchazeči o studium v navazujícím magisterském programu a doktorském programu jsou přijímáni do programu na zvolený obor.

  • Bakalářské studijní programy jsou určeny pro absolventy středních všeobecných a odborných škol, jejichž studium je zakončeno maturitní zkouškou. Standardní doba studia jsou tři roky, maximální doba studia je šest let. Po úspěšném ukončení studia absolvent získá titul bakalář (Bc.).

  • Navazující magisterské programy jsou určeny pro absolventy bakalářského programu (navazující magisterské programy jsou vhodné i pro absolventy magisterských programů jako rozšíření jejich kvalifikace). Standardní doba studia jsou dva roky, maximální doba studia jsou čtyři roky. Po úspěšném ukončení studia absolvent získá titul inženýr (Ing.).

  • Doktorský program Elektrotechnika a informatika je určen pro absolventy magisterských programů. Standardní doba studia jsou čtyři roky, maximální doba studia je sedm let. Po úspěšném ukončení studia absolvent získá titul Ph.D.

Přehled studijních programů

Jak se stát studentem

 


Kontaktujte nás!

chcistudovat@fel.cvut.cz

+420 224 352 057
Po-Čt: 8:00–16:00
Pá: 8:00–15:15

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.