Cena děkana za vynikající pedagogický výkon

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.