Tři motivační přednášky pro středoškoláky

Kdy: pátek 7. února 2020; příchod v 10.15

Kde: posl. T2:D3-209 (2. p.), FEL ČVUT v Praze, Technická 1902/2, Praha 6 - Dejvice

Registrace: Prosím o potvrzení účasti a sdělení odhadu počtu studentů, se kterými byste Vy či kolegové přišli na e-mail slamajan@fel.cvut.cz.

Program:

  • 10.30: Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. – Akumulace energií
  • 11.30: RNDr. Ondřej Žára – Turingův stroj
  • 12.30: prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. – Extrémy (fyzikálni)
  • 13.30+: exkurze pro zájemce z řad studentů i učitelů; setkání se SŠ učiteli

Cíl akce: Touto cestou přinášíme středoškolským studentům 3 témata podaná osobnostmi ve svém oboru – z oblasti klasické, přesto velmi aktuální elektrotechniky, počitačových věd a fyziky. A cíl je prostý: vzbudit mezi studenty zájem o technické a přírodovědné disciplíny lidského vědění, poznání a jejich aplikací. Časový formát je „středoškolská ¾ hodinka + prostor na dotazy“ a malá pauza. Po poslední přednášce bude pro ty, kteří „napadnou únavou“, nabídnuta možnost navštíit (vybrané) laboratoře FEL ČVUT.

Přednášející:

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Elektrotechnologie a materiály. Studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce v oblasti spínaných zdrojů. Od roku 2010 pracuje na pozici odborného asistenta ČVUT FEL. Dříve se zabýval problematikou spínaných zdrojů z hlediska technologie jejich návrhu. V současnosti se zabývá mezioborovou problematikou elektrochemických zdrojů a fotovoltaikou. Je manažerem kvality a metrologem akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů (LDFS) ČVUT FEL. V Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) se orientuje na problematiku fotovoltaických systémů z komplexního hlediska. Dále působí jako vedoucí pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci v rámci Solární Asociace (SA).

RNDr. Ondřej Žára

Na FEL ČVUT působí na katedře počitačové grafiky a interakce. Učí předmět Vývoj klientských aplikací v JavaScriptu a Základy webových aplikací. Plným úvazkem pak působí ve firmě Seznam, kde se v roli frontendového programátora stará o vše související s klientskými webovými technologiemi.

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Narozen v roce 1959 v Praze. Studia: matematická fyzika, Karlova univerzita, 1983. Téma Ph.D. „Urychlovače plazmatu“, dokončeno 1987. Docent: 1996, téma „Teoretické modely z-pinčů“. Profesor aplikované fyziky na ČVUT v roce 2005, téma „PIC simulace plazmových vláken“. Člen oborové rady GA AVČR Fyzika Země a vesmíru (2006–2008), člen Rady Centra teoretické astrofyziky AVČR (2007–2012), člen redakčních rad 4 fyzikálních časopisů (Československý časopis pro fyziku, Astropis atd), člen Rad pro doktorská studia Západočeské univerzity, ČVUT a MFF UK, člen Vědecké rady Masarykovy univerzity, člen Mezinárodní astronomické unie, České astronomické společnosti, po několik let předseda edičního výboru konference „Symposium of Plasma Physics and Technology“, zakladatel sdružení Aldebaran Group for Astrophysics. Podílí se na řešení grantů GAČR, GAAV a MŠMT.

Organizace: Oddělení vnějších vztahů – PR FEL ČVUT, Jan Sláma

Videa z přednášek

Galerie z přednášek

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.