ČeskyEnglish

13000 / 13102 - Granty - 2008

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2008

Jiříček, O.: Vnější hluk letadel, fáze II (X2-NOISE)
2002 - 2008, G4RT-CT-2002-05102
Jiříček, O.: 030840 X3NOISE
2006 - 2010, 030840 X3NOISE
Klenko, Y.: Depozice TiO2 tenkých vrstev v atmosférických DBD výbojích
2008 - 2008, CTU0806213
Klír, D.: Vývoj a použití diagnostických metod založených na detekci fúzních neutronů v plazmatu
2008 - 2010, GP202/08/P084
Koníček, P.: Vlny konečných amplitud v tekutinách
2006 - 2008, GA202/06/0576
Kubeš, P.: Studium implodujících zátěží na zařízení S-300
2005 - 2008, 1P05ME761
Kubeš, P.: Centrum laserového plazmatu
2005 - 2011, LC528
Kubeš, P.: Moderní trendy ve fyzice plazmatu
2008 - 2011, GD202/08/H057
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2008 - 2012, LA08024
Kubeš, P.: Research of D-D fusion reactions at the CTU in Prague
2008 - 2012, 14817
Kulhánek, P.: Simulační výpočty DD fúzní reakce
2008 - 2010, IAA101210801
Píchal, J.: 23. symposium o fyzice a technologii plazmatu
2008 - 2008, CTU0814213
Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.