13000 / 13102 - Publikace - 2019

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

SAJGALIK, P.S. et al. Noninvasive Blood Pressure Monitor Designed for Patients With Heart Failure Supported with Continuous-Flow Left Ventricular Assist Devices. ASAIO journal. 2019, 65(2), 127-133. ISSN 1058-2916. DOI 10.1097/MAT.0000000000000775.

CAMMARATA, A. et al. Atomic-scale design of friction and energy dissipation. PHYSICAL REVIEW B. 2019, 99(9), 094309-1-094309-8. ISSN 2469-9950. DOI 10.1103/PhysRevB.99.094309.

FAIT, J. et al. Nucleation of diamond micro-patterns with photoluminescent SiV centers controlled by amorphous silicon thin films. Applied Surface Science. 2019, 480 1008-1013. ISSN 0169-4332. DOI 10.1016/j.apsusc.2019.03.064.

Patenty a užitné vzory

ČVUT. Method for an accurate automated non-invasive measurement of blood pressure waveform and apparatus to carry out the same. Původci: V. FABIÁN, V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Spojené státy americké. Patent US10251567B2. 2019-04-09. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=10251567&OS=10251567&RS=10251567

Články v ostatních periodikách

PROCHÁZKA, V. et al. Nanocrystalline diamond-based impedance sensors for real-time monitoring of adipose tissue-derived stem cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019, 2019 130-136. ISSN 0927-7765. DOI 10.1016/j.colsurfb.2019.01.048.

SERPINI, E. et al. Nanoscale frictional properties of ordered and disordered MoS2. Tribology International. 2019, 136 67-74. ISSN 0301-679X. DOI 10.1016/j.triboint.2019.03.004.

MLYNÁŘ, J. et al. Runaway electron experiments at COMPASS in support of the EUROfusion ITER physics research. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2019, 61(1), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/1361-6587/aae04a.

URBÁN, D., V. CHMELÍK a M. RYCHTÁRIKOVÁ. EDUCATION THROUGH RESEARCH. ACOUSTIC EXPERIMENT PERFORMED BY BACHELOR STUDENTS OF ARCHITECTURE. Akustika. 2019,(31), 3-12. ISSN 1801-9064.

RYCHTÁRIKOVÁ, M. et al. BUILDING FACADE AS A POTENTIAL AEROACOUSTIC NOISE SOURCE. Akustika. 2019,(31), 19-26. ISSN 1801-9064.

DVOŘÁK, O. a J. KOLLER. Interakce magnetického pole s plameny. 112. 2019, XVIII(2/2019), 14-17. ISSN 1213-7057.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

KULIČEK, J. et al., eds. Microscopic Surface Potential Study for Understanding Ionic Migration in Perovskites. Český metrologický institut, 2019. Dostupné z: http://www.nanometrologie.cz/sbornik_2019.pdf

Stati ve sbornících konferencí

HORÁKOVÁ, L. et al. Breathing experiments into the simulated avalanche snow: Medical and technical issues of the outdoor breathing trials. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 1). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 711-717. IFMBE Proceedings. sv. 68/1. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9034-9. DOI 10.1007/978-981-10-9035-6_132.

Stránka vytvořena 17.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.