13000 / 13102 - Publikace - 2019

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

SAJGALIK, P.S. et al. Noninvasive Blood Pressure Monitor Designed for Patients With Heart Failure Supported with Continuous-Flow Left Ventricular Assist Devices. ASAIO journal. 2019, 65(2), 127-133. ISSN 1058-2916. DOI 10.1097/MAT.0000000000000775.

Články v ostatních periodikách

PROCHÁZKA, V. et al. Nanocrystalline diamond-based impedance sensors for real-time monitoring of adipose tissue-derived stem cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019, 2019 130-136. ISSN 0927-7765. DOI 10.1016/j.colsurfb.2019.01.048.

MLYNÁŘ, J. et al. Runaway electron experiments at COMPASS in support of the EUROfusion ITER physics research. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2019, 61(1), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/1361-6587/aae04a.

Stati ve sbornících konferencí

HORÁKOVÁ, L. et al. Breathing experiments into the simulated avalanche snow: Medical and technical issues of the outdoor breathing trials. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 1). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 711-717. IFMBE Proceedings. sv. 68/1. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9034-9. DOI 10.1007/978-981-10-9035-6_132.

Stránka vytvořena 25.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.