13000 / 13113 - Granty - 2010

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2010

Benda, V.: Diagnostika fotovoltaických systémů
2010 - 2011, SGS10/162/OHK3/2T/13
Bernardo Pimentel, J.: Adaptivní vrstvy s nízkým třecím součinitelem a schopností regenerace
2010 - 2012, SGS10/268/OHK4/3T/13
Brejcha, M.: Využití spínaných měničů k zajištění kvality elektrické energie
2010 - 2010, SGS10/060/OHK3/1T/13
Cingroš, F.: Vliv magnetického pole na transport tepla
2010 - 2010, SGS10/061/OHK3/1T/13
Dušek, K.: Obrazová analýza bezolovnatých pájek
2010 - 2010, SGS10/062/OHK3/1T/13
Kudláček, I.: BESTPRODUCT- TENEEST Celoevropská síť environmentálního inženýrství
2007 - 2010, OE229
Molhanec, M.: FMEA založená na ontologiích pro bezolovnaté pájení
2010 - 2012, SGS10/267/OHK3/3T/13
Žák, P.: Souvislost mezi spolehlivosti elektrotechnických výrobků a ekologickou likvidací elektrotechnického odpadu
2010 - 2011, SGS10/163/OHK3/2T/13
Stránka vytvořena 27.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.