13000 / 13113 - Granty - 2019

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2019

Bušek, D.: V4 Seminars for young scientists on publishing techniques in the field of engineering science
2018 - 2019,
Černá, L.: Centrum pokročilé fotovoltaiky
2017 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Dušek, K.: Spolehlivost pájených spojů
2018 - 2020, SGS18/180/OHK3/3T/13
Zemen, J.: Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů
2018 - 2020, GA18-24268S
Stránka vytvořena 26.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.