13000 / 13113 - Publikace - 2019

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

BARTO, S. a P. MACH. Elektricky vodivá lepidla pro elektrotechniku. Elektro. 2019,(1), 6-9. ISSN 1210-0889.

ILLÉS, B. et al. The influence of the crystallographic structure of the intermetallic grains on tin whisker growth. Journal of Alloys and Compounds. 2019, 785 774-780. ISSN 0925-8388. DOI 10.1016/j.jallcom.2019.01.247.

FRAGAKI, A., T. MARKVART a G. LASKOS. All UK electricity supplied by wind and photovoltaics – The 30–30 rule. Energy. 2019, 169 228-237. ISSN 0360-5442. DOI 10.1016/j.energy.2018.11.151.

Stránka vytvořena 21.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.