13000 / 13115 - Publikace - 2019

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ŠIMEK, P., J. ŠKRAMLÍK a V. VALOUCH. A frequency locked loop strategy for synchronization of inverters used in distributed energy sources. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2019, 107 120-130. ISSN 0142-0615. DOI 10.1016/j.ijepes.2018.11.004.

Články v ostatních periodikách

FEDOROV, E. et al. Diffraction Control Methods of Extended Products’ Diameter. Materials Science Forum. 2019, 942 97-109. ISSN 0255-5476. DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.942.97.

Stati ve sbornících konferencí

KOZLOK, M. a M. BÁLSKÝ. The efficiency of LED luminaire diffusers. In: World Sustainable Energy Days 2019. Wels, 2019-02-26/2019-03-01. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2019. ISSN 2617-5398.

Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.