13000 / 13116 - Granty - 2012

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2012

Adamec, M.: Laboratoř finančního řízení v energetice
2010 - 2012, SGS10/269/OHK5/3T/13
Bemš, J.: Dopad produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů na cenu silové elektřiny
2011 - 2012, SGS11/122/OHK5/2T/13
Dobiáš, M.: Nové technologie v marketingových studiích
2010 - 2012, SGS10/270/OHK5/3T/13
Dobiáš, M.: Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách
2011 - 2014, TA01011138
Kloubec, M.: Inteligentní měřící systémy
2012 - 2012, SGS12/184/OHK5/3T/13
Knápek, J.: Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích
2010 - 2013, VG20102013060
Kříž, R.: Prognózování hospodářského vývoje pomocí nelineárního dynamického makroekonomického modelu
2012 - 2012, SGS12/141/OHK5/2T/13
Starý, O.: Smart grids a metody umělé inteligence
2012 - 2012, SVK 18/12/F3
Valentová, M.: Modelování efektivnosti vybraných produkčních a zpracovatelských cyklů biomasy pro energetické účely
2012 - 2012, SGS12/069/OHK5/1T/13
Stránka vytvořena 21.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.