13000 / 13117 - Granty - 2011

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2011

Čapek, M.: Multikriteriální optimalizace fraktálních vyzařujících struktur s využitím modální dekompozice polí
2010 - 2011, SGS10/170/OHK3/2T/13
Černý, P.: Vliv fyzické vrstvy a přenosového prostředí na UWB komunikaci a systémy
2009 - 2011, GP102/09/P536
Havelka, D.: Buněčné elektromagnetické pole a jeho interakce s okolním prostředím
2011 - 2011, SGS11/064/OHK4/1T/13
Komanec, M.: Parametrické a Ramanovo zesilování v optických vysoce nelineárních vláknech
2010 - 2011, SGS10/171/OHK3/2T/13
Komanec, M.: Podpora výuky předmětu Optické komunikační systémy
2011 - 2011, G1 984
Kvičera, M.: Modelování útlumu družicového signálu v pásmech L, S a C způsobeného průnikem do budov
2010 - 2011, SGS10/172/OHK3/2T/13
Macháč, J.: Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance
2009 - 2012, GA102/09/0314
Macháč, J.: Podíl na práci a representace ČR ve společnosti IEEE MTT-S
2010 - 2012, LA10040
Macháč, J.: Umělé elektromagnetické struktury pro vysokofrekvenční techniku
2010 - 2012, SGS10/271/OHK3/3T/13
Macháč, J.: studijní pobyt Kirill Zemlyakov
2011 - 2011, Ruská federace
Mazánek, M.: Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii
2006 - 2011, LC06071
Mazánek, M.: Modelování a simulace polí
2008 - 2011, GD102/08/H018
Mazánek, M.: Anténní systémy a senzory se speciálními vlastnostmi
2008 - 2011, OC08018
Mazánek, M.: Nově nastupující bezdrátové systémy
2009 - 2012, OC09075
Mazánek, M.: laboratoř
2011 - 2011, Aa 912
Oppl, L.: Tvorba nového předmětu Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika
2011 - 2011, F1b 881
Pechač, P.: Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace
2008 - 2011, GD102/08/H027
Pechač, P.: Měření a modelování pronikání signálu do budov pro družicové komunikace v pásmech L, S C
2009 - 2011, ESA PECS 98069
Pechač, P.: Modelování zastínění šíření vln vegetací pro komunikační a navigační družicové mobilní systémy
2009 - 2012, OC09074
Pechač, P.: Základní výzkum rádiových a radiometeorologických vlastností přízemních vrstev troposféry s využitím umělé inteligence
2010 - 2012, GAP102/10/1901
Pechač, P.: Inteligentní infrastruktury pro kognitivní sítě
2010 - 2012, OC10005
Šubrt, L.: Inteligentní řízení bezdrátové kognitivní sítě uvnitř budovy za pomoci inteligentních stěn
2010 - 2011, SGS10/173/OHK3/2T/13
Urban, R.: Využití velmi širokopásmové technologie UWB v kognitivních sítích
2010 - 2011, SGS10/174/OHK3/2T/13
Vorlíček, J.: Vývoj mikrovlnných aplikátorů pro lokální termoterapii a jejich přesná evaluace
2010 - 2011, SGS10/175/OHK4/2T/13
Vrba, J.: Nestandardní aplikace fyzikálních polí - analogie, modelování, ověřování a simulace
2008 - 2011, GD102/08/H081
Vrba, J.: Vývoj flexibilního a energeticky efektivního přetlakového mikrovlnného ohřevu pro výrobu 3D tvarovatelných obnovitelných polymerových pěn pro novou generaci přepravních balících technologií
2009 - 2013, REBIOFOAM FP7-NMP-2007-SM
Vrba, J.: Development of a flexible and energy-efficient pressurised microwave heating process to produce 3D-shaped renewable bio-polymer foams for a novel generation of transportation packaging
2009 - 2013, 7E09105
Vrba, J.: F3a 2371
2011 - 2011, F3a 2371
Vrba, J.: Výzkum a měření signálů generovaných nanostrukturami
2011 - 2013, GAP102/11/0649
Zvánovec, S.: Kvadrupólové interakce jako účinný nástroj pro konformační a strukturní analýzu biochemicky a astrofyzikálně důležitých molekul
2010 - 2013, GAP206/10/2182
Zvánovec, S.: Pokročilé techniky návrhu komponent a analýzy mechanismů šíření u bezdrátových systémů
2011 - 2011, SGS11/065/OHK3/1T/13
Zvánovec, S.: Optický paketový přepínač
2011 - 2013, TA01011105
Stránka vytvořena 24.06.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.