13000 / 13131 - Granty - 2010

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2010

Bořil, T.: Mapování a analýza funkčních vazeb v mozku
2010 - 2011, SGS10/176/OHK3/2T/13
Burian, L.: Pokročilé metody návrhu a optimalizace analogových a smíšených integrovaných soustav
2010 - 2011, SGS10/177/OHK3/2T/13
Čmejla, R.: Analýza a modelování biomedicínských a řečových signálů
2008 - 2011, GD102/08/H008
Čmejla, R.: Analýza hlasu a audio signálů - inovace laboratorních cvičení
2010 - 2010, F3a 316
Čmejla, R.: Analýza intrakraniálního EEG záznamu
2010 - 2012, SGS10/272/OHK4/3T/13
Čmejla, R.: Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií
2010 - 2013, NT11460
Doležal, J.: Analýza a klasifikace stavů v EEG signálech
2010 - 2011, SGS10/178/OHK3/2T/13
Hospodka, J.: FRVS Aa investicni
2010 - 2010, Aa 2039
Kučera, O.: Elektromechanické signály generované biologickými nanostrukturami
2010 - 2011, SGS10/179/OHK3/2T/13
Pollák, P.: Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách
2008 - 2011, GA102/08/0707
Pollák, P.: F1a 2515
2010 - 2010, F1a 2515
Rusz, J.: Hodnocení poruch hlasu a řeči
2010 - 2011, SGS10/180/OHK3/2T/13
Špulák, D.: Analýza signálů mechanické aktivity srdce
2010 - 2010, SGS10/273/OHK3/3T/13
Tučková, J.: Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny - spoluřešitel pro ZČU FAV
2009 - 2011, GA102/09/0989
Tučková, J.: Korelace MR traktografie, EEG analýz a počítačového zpracování řečového signálu u dětí s vývojovou dysfázií
2010 - 2014, NT11443
Turoň, V.: Spektrální vlastnosti Zolotarevovy transformace
2010 - 2011, SGS10/181/OHK3/2T/13
Valenta, M.: Analýza elektronických obvodů v programovém systému Mentor Graphics
2010 - 2010, G1 1372
Vondrášek, M.: Předzpracování řeči pro kochleární implantáty
2009 - 2011, GP102/09/P180
Stránka vytvořena 21.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.