13000 / 13131 - Granty - 2019

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2019

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A
Čmejla, R.: Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a
2017 - 2020, NV17-28427A
Čmejla, R.: Analýza a zpracování biologických signálů pro diagnostiku neurologických obtíží
2018 - 2019, SGS18/137/OHK3/2T/13
Čmejla, R.: Populační normy akusticko-fonetických charakteristik dětské řeči
2019 - 2021, GA19-20887S
Pollák, P.: Speciální aplikace zpracování signálů
2017 - 2019, SGS17/183/OHK3/3T/13
Rusz, J.: Automatic acoustic speech analysis and REM sleep behaviour disorder for detecting subjects at high risk for Parkinson's disease and other alpha-synucleinopathies
2017 - 2019,
Stránka vytvořena 22.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.