13000 / 13132 - Granty - 2010

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2010

Bečvář, Z.: Inovace předmětu Telekomunikační systémy a sítě
2010 - 2010, F1a 939
Bečvář, Z.: Femtocell-based netwoRk Enhancement by intErference management and coorDination of infOrmation for seaMless connectivity
2010 - 2010, 7E10030
Bečvář, Z.: Sítě s femtobuňkami rozšířené o řízení interference a koordinaci informací pro bezproblémovou konektivitu
2010 - 2011, 7E10030
Bečvář, Z.: FREEDOM, 7.RP, 248891
2010 - 2011, FP7-ICT-2009-4 248891
Bečvář, Z.: FREEDOM, 7.RP, 248891
2010 - 2011, FP7-ICT-2009-4 248891
Bečvář, Z.: FREEDOM, 7.RP, 248891
2010 - 2011, FP7-ICT-2009-4 248891
Bečvář, Z.: neuveden
2010 - 2011, 248891
Bešťák, R.: Aspekty mobility v moderních bezdrátových sítích
2010 - 2012, SGS10/274/OHK3/3T/13
Bezpalec, P.: Inovace laboratorních cvičení předmětu Sítě integrovaných služeb
2010 - 2010, F1a 289
Boháč, L.: Vysokorychlostní mikrovlnný spoj mezi dvěma body s přenosovou rychlostí 256 Mbit/s a adaptivním systémem pro řízení výkonu
2008 - 2010, FI-IM5/115
Boháč, L.: Inovace výuky předmětu Komunikace v datových sítích
2010 - 2010, F1a 815
Boháč, L.: Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur - GUARDSENSE
2010 - 2010, VG20102015053
Boháč, L.: Výzkum a vývoj datového modulu s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s pro vysokorychlostní optické bezdrátové spoje a mikrovlnné spoje
2010 - 2012, FR-TI2/621
Boháč, L.: Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur - GUARDSENSE
2010 - 2013, VG20102015053
Brabec, Z.: Inovace předmětů z oblasti řízení telekomunikačních systémů.
2010 - 2010, F1a 2616
Chod, J.: Softwareové rádio v mobilních komunikacích
2010 - 2010, F1a 2574
Chod, J.: HeRo (Health Robot) - Výzkum a vývoj mobilního terminálu - robota - dohlížejícího na člověka a jeho životní funkce.
2010 - 2012, FR-TI2/662
Čepa, L.: Inovace laboratorních úloh předmětu Komunikace v datových sítích
2010 - 2010, G1 606
Hájek, J.: Inovační Centrum Diagnostiky a Aplikace Materiálů na ČVUT v Praze
2008 - 2010, CZ.2.16/3.1.00/21037
Hájek, J.: Rozvoj výuky - telekomunikační technologie
2010 - 2010, F1a 2442
Hampl, P.: Modernizace laboratorních cvičení předmětu Síťové technologie 2
2010 - 2010, F1a 601
Havlan, M.: F1a 2195
2010 - 2010, F1a 2195
Hofman, P.: Rozvoj vědeckých a výzkumných pracovníků na ČVUT v Praze
2010 - 2012, CZ.2.17/1.1.00/32205
Hofman, P.: Příprava specialistů pro ICT - bakalářské studium teleinformatiky
2010 - 2012, CZ.1.07/2.2.00/15.0139
Hrad, J.: M-Learning for the Young People (Students) at Risk Groups
2009 - 2011, 2009-TR1-LEO05-08674
Hrad, J.: Moderní technologie v elektronických komunikacích
2010 - 2010, F1a 2537
Jareš, P.: Moderní a perspektivní přenosové systémy v laboratorních cvičení
2010 - 2010, F1a 1870
Kopp, M.: Vytvoření nových laboratorních úloh pro zpracování signálu
2010 - 2010, G1 1837
Krejčí, J.: Modernizace výuky v oblasti digitálního vysílání
2010 - 2010, G1 1786
Křížovský, F.: Inovace předmětu Dimenzování telekomunikačních sítí
2010 - 2010, F1a 2508
Lucki, M.: Výzkum nelineárních jevů kvantových struktur v mikrostrukturních prvcích vysokorychlostních přenosových systemů
2009 - 2011, GP102/09/P143
Lucki, M.: Inovace předmětu Optické komunikační systémy
2010 - 2010, F1a 1948
Neruda, M.: Výukové pracoviště satelitních technologií
2010 - 2010, G1 1111
Novák, L.: Konstrukce výukového přípravku na programovatelném hradlovém poli
2010 - 2010, G1 2240
Pravda, I.: Obohacení výukových materiálů v oblasti mobilních komunikačních systémů o multimédia
2010 - 2010, F1d 2459
Pravda, I.: 042825-K13132-RP-zvyš.pedag.schop.akademiků
2010 - 2010, -RP-zvys.ped.sch.
Pravda, M.: Implementace nových technologií a pomůcek do laboratorní výuky předmětu Přenosové systémy
2010 - 2010, G1 830
Pravda, M.: Metody měření kvality přenosu řeči v různých typech sítí a možné způsoby synchronizace
2010 - 2010, SGS10/182/OHK3/2T/13
Přibyl, J.: F1a 1435
2010 - 2010, F1a 1435
Rohlík, M.: Inovace laboratorních cvičení předmětu Informační bezpečnost a utajování zpráv
2010 - 2010, 605G1
Svoboda, J.: Diagnostika a elektromagnetická kompatibilita a Elektromagnetická kompatibilita v teleinformatice
2010 - 2010, F1a 1625
Šafránek, M.: Inovace laboratorních cvičení předmětu Spojovací systémy
2010 - 2010, G1 2219
Šafránek, M.: Systém přenosu a automatického sběru dat s využitím družicových sítí s vysokou spolehlivostí a nízkou energetickou náročností pro českou polární základnu
2010 - 2011, SGS10/183/OHK3/2T/13
Šimák, B.: E-Learning for Acquiring New Types of Skills - Continued (ELefANTC)
2008 - 2010, CZ/08/LLP-LdV/TOI/134019
Šimák, B.: Internationalisation of Electronic Communications Training
2009 - 2011, CZ/09/LLP-LdV/TOI/134001
Šimák, B.: F1a 1037
2010 - 2010, F1a 1037
Šimák, B.: 044706-K13132-RP-podpora vzděl.-intermed.kom
2010 - 2010, -RP-intermed.kom.
Šimák, B.: 046007-K13132-RP-rozv.magister.st.prog. a el.podp
2010 - 2010, -RP-rozv.MSP
Vaněk, T.: Inovace laboratorních cvičení předmětu Síťové technologie I
2010 - 2010, F1a 143
Vodrážka, J.: Vytvoření nového předmětu Přenos po vedeních
2010 - 2010, F1b 1267
Vodrážka, J.: Společný výzkum v oblasti optických komponent, sítí a digitálního zpracování signálů pro telekomunikace
2010 - 2012, SGS10/275/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: BE-TEX Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením - výzkum a vývoj nových textilií
2008 - 2010, FI-IM5/202
Vojtěch, L.: Inovace laboratorních měření ve sdělovací technice pomocí multimediálních technologií
2010 - 2010, F1d 1039
Vondrák, M.: F1a 2150
2010 - 2010, F1a 2150
Zavrtálek, J.: Laboratorní pracoviště pro inovaci předmětu Implementace algoritmů digitálního zpracování signálů v telekomunikacích
2010 - 2010, G1 1002
Zeman, T.: Multifunkční samoobslužná laboratoř elektronických komunikací
2010 - 2010, Aa 1746
Zeman, T.: Moderní metody kódování
2010 - 2010, F1a 1752
Stránka vytvořena 24.06.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.