13000 / 13132 - Granty - 2018

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2018

Bečvář, Z.: Game theoretic aspects of wireless spectrum access with dynamic medium access control in future heterogeneous networks
2016 - 2018, 8G15008
Bečvář, Z.: Flexibilní radiová přístupová sít pro budoucí mobilní komunikace
2017 - 2019, SGS17/184/OHK3/3T/13
Bečvář, Z.: Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti komunikačních systémů
2018 - 2019, LTT18007
Bečvář, Z.: Komunikace v samo-optimalizujících se mobilních sítích s drony
2018 - 2020, GA18-27023S
Bešťák, R.: Stanovení počtu osob v území s využitím signalizačních dat z mobilní sítě.
2018 - 2020, SGS18/181/OHK3/3T/13
Boháč, L.: Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů
2015 - 2020, VI20152020008
Chod, J.: NAVIOKO - Nová generace slepecké hole s navigací a bezdrátovou komunikací
2016 - 2018, FV10746
Chod, J.: HLUK - Automatizovaný systém pro prostorové monitorování hluku
2016 - 2019, FV10163
Hájek, J.: Netriviální elektroformování s podporou CAD/CAM technologií
2016 - 2018, 15_013/0005104
Lucki, M.: Výzkum v oblasti laserové ablace a fotonických prvků pro telekomunikační optické sítě
2016 - 2018, SGS16/227/OHK3/3T/13
Mach, P.: Kombinace radiofrekvenčního pásma a viditelného spektra pro přímou komunikaci mezi zařízeními
2017 - 2019, GA17-17538S
Mařík, R.: Metody komplexních sítí aplikované na data starověkého Egypta v období Staré Říše (2700-2180 př. Kr.)
2016 - 2018, GA16-07210S
Mejzrová, L.: Vývoj sondy pro preventivní ochranu IoT zařízení před pokusy o jejich převzetí
2017 - 2019, TJ01000182
Mulinka, P.: Ochrana a využitelnost IoT dat zpracovávaných strojovým učením v Cloudu
2018 - 2018, SGS18/077/OHK3/1T/13
Šimák, B.: Podpora učitelům
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286
Vodrážka, J.: Uplatnění nových přístupů a metod výzkumu v oblasti komunikačních sítí pro průmysl
2018 - 2020, SGS18/182/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: Vícekanálová komunikační platforma pro Internet věcí (IoT)
2017 - 2019, TH02010568
Vojtěch, L.: Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb
2017 - 2020, LTE117005
Vojtěch, L.: Bezpečnost a spolehlivost zařízení a systémů v konceptu Internetu věcí
2018 - 2020, SGS18/183/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: NANOTROTEX - Kompozitní nanostrukturní elektrodové materiály s textilní matricí
2018 - 2021, FV30171
Zahradník, P.: Unikátní všestranná bezpečnostní kamera založená na nanotechnologiích
2015 - 2019, VI20152019043
Zeman, T.: Inovace VOV_technická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047
Zeman, T.: Inovace VOV_pedagogická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052
Zeman, T.: VOV - ekonomická sekce
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049
Zeman, T.: Inovace VOV_zdravotnická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050
Stránka vytvořena 21.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.