13000 / 13132 - Publikace - 2012

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2012

Články v časopisech WoS

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Perspective Application of Passive Optical Network with Optimized Bus Topology. Journal of Applied Research and Technology. 2012, 10(3), 340-346. ISSN 1665-6423. Dostupné z: http://www.jart.ccadet.unam.mx/vol10_3/perspective_4.pdf

BEČVÁŘ, Z., P. ROUX a P. MACH. Fast Cell Selection with Efficient Active Set Management in OFDMA Networks with Femtocells. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2012, 2012 1-15. ISSN 1687-1499. DOI 10.1186/1687-1499-2012-292. Dostupné z: http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2012/1/292/abstract

ČEPA, L., Z. KOCUR a Z. MÜLLER. Migration of the IT Technologies to the Smart Grids. Elektronika ir Elektrotechnika. 2012, 7(123), 123-128. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.123.7.2390.

VERTELETSKAYA, E., K. SAKHNOV a B. ŠIMÁK. Delay Estimator and Improved Proportionate Multi-Delay Adaptive Filtering Algorithm. Radioengineering. 2012, 21(1), 182-189. ISSN 1210-2512.

NERUDA, M. a L. VOJTĚCH. Verification of Surface Conductance Model of Textile Materials. Journal of Applied Research and Technology. 2012, 10(4), 578-584. ISSN 1665-6423.

LAFATA, P. Investigation of Accurate Far-End Crosstalk Modeling in Metallic Cables. Radioengineering. 2012, 21(1), 368-372. ISSN 1210-2512.

JAREŠ, P. a P. LAFATA. Using Advanced Far-end Crosstalk Modeling Method for Simulations of Very High Speed Digital Lines. Elektronika ir Elektrotechnika. 2012, 121(5), 41-46. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.121.5.1650.

RYBNÍČEK, J. et al. Ternary PC/ABS/PMMA blends - morphology and mechanical properties under quasi-static loading conditions. Polimery. 2012, 57(2), 87-94. ISSN 0032-2725.

ZAHRADNÍK, P. a M. VLČEK. Perfect Decomposition Narrow-Band FIR Filter Banks. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2012, 59(11), 805-809. ISSN 1549-7747. DOI 10.1109/TCSII.2012.2218453.

Patenty a užitné vzory

PROMA REHA, s.r.o., Česká Skalice, CZ. Vložka pro bezkontaktní sledování fyziologického stavu pacienta a sledovací systém s touto vložkou. Původci: L. VOJTĚCH. Česká republika. Užitný vzor CZ 23228. 2012-01-09. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=25140

České vysoké učení technické v Praze. Pasivní optická síť se zálohováním připojení centrálního prvku. Původci: P. LAFATA a J. VODRÁŽKA. Česká republika. Užitný vzor CZ 23797. 2012-05-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=25790

Články v ostatních periodikách

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 1. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(4), 58-59. ISSN 1804-4891.

ZEMAN, T., J. HRAD a M. NEVOSAD. Pilot Project of m-Learning. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2012, 1(2012/1), 4-16. ISSN 1805-3726. Dostupné z: http://periodika.osu.cz/ictejournal/dokumenty/2012-01/ictejournal-2012-1.pdf

LAFATA, P. Asymetrické pasivní rozbočovače - 2. díl. Sdělovací technika. 2012, 12/2012(12), 12-14. ISSN 0036-9942.

JAREŠ, E. Optimisation Target Base Station Selection Based on Fuzzy Logic. Access server. 2012, 10(8), 1-5. ISSN 1214-9675.

CHMELA, L., P. NOVÁK a J. BURČÍK. Algoritmus detekce a eliminace negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření. Access server. 2012, 10(9), 1-6. ISSN 1214-9675.

JAREŠ, E. Basic principles of fuzzy logic. Access server. 2012, 10(8), 1-5. ISSN 1214-9675.

ČEPA, L. a J. KAČER. Praktický postup adresace koncové sítě IP verze 6 a nastavení automatické konfigurace. Access server. 2012, 10(201208), ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012080001

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 3. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(6), 58. ISSN 1804-4891.

VOJTĚCH, L. a D. LOPOUR. Internet věcí není jen technologie RFID. Sdělovací technika. 2012, 2012(4), 14-15. ISSN 0036-9942.

KEKRT, D. et al. Implementation of Different Variants of Table-Based Frequency Synthesizers with Quadrature Output in VHDL. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(2), 81-88. ISSN 1336-1376.

DAHAL, R. et al. Textile Antenna for 50 Ohm Applications. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10.(4), 229-234. ISSN 1336-1376.

KRAUS, S. a M. LUCKI. Dispersion Compensating Photonic Crystal Fiber with Enhanced Properties Achieved by Modified Core Geometry. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(2), 101-105. ISSN 1336-1376.

VANÍČEK, Z. Regulace elektronických komunikací ex ante a ex post. ANTITRUST. 2012, 3(2012/03), 101-105. ISSN 1804-1183.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ a P. LAFATA. Modelování a měření přenosu SHDSL pro průmyslové aplikace. Access server. 2012, 11(12), 1-5. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012120001

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR a J. VODRÁŽKA. Comparison Methodology of the Simulation Models Based on the IEEE 802.11 Standard. Elektrorevue. 2012, 3(1), 32-38. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/en/5/

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR a J. VODRÁŽKA. Comparison of Different Scenarios for Path Diversity Packet Wireless Networks. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(4), 199-203. ISSN 1336-1376.

LAFATA, P. Asymetrické pasivní rozbočovače - 1. díl. Sdělovací technika. 2012, 11/2012(11), 5-7. ISSN 0036-9942.

ČEPA, L. a J. KAČER. Implementace protokolu DNS a možnosti monitorování v koncové síti s protokolem IP verze 6. Access server. 2012, 10(201207), ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012070002

VOJTĚCH, L. a D. LOPOUR. Internet věcí - kam kráčíme. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 3(1), 90-91. ISSN 1804-4891.

MAGA, D. a S. PAVLIKOVA. Minimal Energy Effect. Cybernetic letters. 2012, 10(1), 1-10. ISSN 1802-3525. Dostupné z: http://www.cybletter.com/index.php?s=2012

NEVOSAD, M., J. VODRÁŽKA a P. LAFATA. Parameters of Twisted Pairs Assessment for Frequency Band up to 1 GHz. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(4), 224-227. ISSN 1336-1376.

HOLENDA, M., T. VANĚK a M. ROHLÍK. Klonování RFID čipů na přístupových kartách. Access server. 2012, 10(7), 1-8. ISSN 1214-9675.

VONDROUŠ, O. Adaptivní řízení QoS pro internetovou telefonii. Access server. 2012, 10(5), 1-6. ISSN 1214-9675.

ČEPA, L. et al. Praktické provedení konfigurace DNS serveru a koncových stanic v síti IP verze 6. Access server. 2012, 10(201209), ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012090004

MACHULA, V. a M. NERUDA. Komunikační systém pro českou antarktickou stanici Johann Gregor Mendel. Access server. 2012, 11.(201212), ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012120002

BEŠŤÁK, R. a V. HELOU. Random Cell Identifiers assigment. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(4), 195-198. ISSN 1336-1376.

ČEPA, L. a J. KAČER. Konfigurace adres při implementaci IP verze 6 v koncových sítích. Access server. 2012, 10.(201206), ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012060001

VODRÁŽKA, J. a P. LAFATA. Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách. Elektrorevue. 2012, 15(23), 23-1-23-5. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/modelovani-parametru-metalickych-sdelovacich-kabelu-pri-extremnich-teplotach/

ZAHRADNÍK, P. a M. VLČEK. A computer Program for Designing Notch FIR Linear Phase Digital Filters. International Review on Computers and Software (IRECOS). 2012, 7(2), 505-510. ISSN 1828-6003.

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 2. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(5), 58-59. ISSN 1804-4891.

VODRÁŽKA, J. a L. KARLOVSKÝ. Měření na rozhraní 10 Gbit/s. Access server. 2012, 11(12), 1-3. ISSN 1214-9675. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012120003

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

SVOBODA, J. Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05168-9.

MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-04987-7. Dostupné z: http://mechatronika2012.cedupoint.cz/

BEŠŤÁK, R. et al., eds. Networking 2012. Praha, 2012-05-21/2012-05-25. Heidelberg: Springer, 2012. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-30044-8.

PODHRADSKÝ, P. et al. MLARG m-learning Platform. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012.

VODRÁŽKA, J. a S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. ISBN 978-80-86742-36-6.

BEŠŤÁK, R. et al., eds. Networking 2012. Praha, 2012-05-21/2012-05-25. Heidelberg: Springer, 2012. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-30053-0.

BEČVÁŘ, Z., R. BEŠŤÁK a L. KENCL, eds. Networking 2012 - Workshops. Praha, 2012-05-21/2012-05-25. Heidelberg: Springer, 2012. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-30038-7.

DANIHELKA, J. et al. 3D Talking-Head Interface to Voice-Interactive Services on Mobile Phones. In: Developments in Technologies for Human-Centric Mobile Computing and Applications. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2012. s. 130-144. ISBN 9781466620681. DOI 10.4018/978-1-4666-2068-1.ch008.

LUCKI, M. Photonic Crystal Fibers with Optimized Dispersion for Telecommunication Systems. In: YASIN, M., S.W. HARUN a H. AROF, eds. Recent Progress in Optical Fiber Research. Rijeka: InTech, 2012. s. 177-192. ISBN 978-953-307-823-6.

VOJTĚCH, L., M. NERUDA a J. HÁJEK. Modelling of Electromagnetic Parameters of Planar Textile Materials. In: BENEŠ, L. a Robert ULEWICZ, eds. New Trends in the Field of Materials and Technologies Engineering. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza STOWARZYSZENIA MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI, 2012. s. 123-159. ISBN 978-83-934225-2-4.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH a M. VONDRA. Handover Procedure in Femtocells. In: SAEED, R. A., B. S. CHAUDHARI a R. A. MOKHTAR, eds. Femtocell Communications and Technologies. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2012. s. 157-179. ISBN 978-1-4666-0092-8. DOI 10.4018/978-1-4666-0092-8.ch009.

VANÍČEK, Z. a M. MAISNER. Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-964-7.

BEČVÁŘ, Z. a P. MACH. On Efficiency of ARQ and HARQ Entities Interaction in WiMAX Networks. In: HINCAPIE, R.C. a J.E. SIERRA, eds. Advanced Transmission Techniques in WIMAX. Rijeka: InTech, 2012. s. 147-164. ISBN 978-953-307-965-3.

Stati ve sbornících konferencí

LUCKI, M. a L. BOHÁČ. Selected Aspects of Interferometric Measurements of Non-electric Low-amplitude Physical Quantities. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 285-290. ISBN 978-80-01-04987-7.

OPPOLZER, J. a R. BEŠŤÁK. Distributed Physical Cell Identifier Assignment Algorithm in Femtocell Networks. In: Wireless Days 2012. Dublin, 2012-11-21/2012-11-23. Piscataway: IEEE, 2012. ISBN 978-1-4673-4404-3. DOI 10.1109/WD.2012.6402878.

ZELENÝ, R. a M. LUCKI. An Improved Non-linear Nearly-zero Dispersion Flattened Photonic Crystal Fiber with the Threefold Symmetry Core. In: KALLI, K. a A. MENDEZ, eds. Microstructured and Specialty Optical Fibres. SPIE Photonics Europe: Optics, Photonics, and Digital Technologies for Multimedia Applications II, Brussels, 2012-04-16/2012-04-19. Bellingham: SPIE, 2012. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9118-3. DOI 10.1117/12.920064. Dostupné z: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1315902

BRABEC, Z., J. HOLEČEK a T. HRŮZA. Overview of Applicability of ICT Technologies for Smart Grids. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 169-173. ISBN 978-80-01-04987-7.

MAGA, D. et al. Support of Technical Education at Primary and Secondary Level. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 195-198. ISBN 978-80-01-04987-7.

ČERNEK, P. et al. Comparison of Power Quality Controllers. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

ZELENÝ, R. Broadband Dispersion Compensating Index Guiding Photonic Crystal Fiber. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9.

DOLEŽAL, J. a L. KENCL. Improving QoE of SIP-based Automated Voice Interaction in Mobile Networks. In: Proceedings of the 8th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2012). 8th International Conference on Network and Service Management, Las Vegas, Nevada, 2012-10-22/2012-10-26. Piscataway: IEEE, 2012. s. 329-335. ISBN 978-3-901882-48-7. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6380038

VOJTĚCH, L. Internet věcí - deštník nad inteligentními subsystémy. In: Integrace poplachových systémů & internet věcí. Praha, 2012-10-10. Brandýs nad Labem: ORSEC s.r.o., 2012. Dostupné z: http://www.orsec.cz/cs/informacni-servis/clanky-a-komentare/seminar-orsec-integrace-poplachovych-systemu-internet-veci_38-1501/

ZAHRADNÍK, P. et al. Band-Pass Filters for Direct Sampling Receivers. In: LORENZ, P., T. GYIRES a I. POZNIAK-KOSZALKA, eds. ICN 2012 - The Eleventh International Conference on Networks. The Eleventh International Conference on Networks, Saint Gilles, 2012-02-29/2012-03-05. Wilmington: IARIA, 2012. s. 44-49. ISBN 978-1-61208-183-0.

LUCKI, M. et al. An interferometric Measurement of Thermal Expansion Coefficient of Materials. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 169-174. ISBN 978-80-554-0570-4.

FICEK, M., N. CLARK a L. KENCL. Can Crowdsensing Beat Dynamic Cell-ID?. In: Proceedings of the Third International Workshop on Sensing Applications on Mobile Phones. The 10th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, Toronto, 2012-11-06/2012-11-09. New York: ACM, 2012. s. 1-5. ISBN 978-1-4503-1778-8. DOI 10.1145/2389148.2389158. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2389158

ZEMAN, T. a J. HRAD. Electronic Communications: Teaching the New Generation. In: EAEEIE 2012. 23rd EAEEIE Annual Conference, Cagliari, 2012-02-26/2012-02-27. Cagliari: Universita di Cagliari, 2012. ISBN 978-88-905519-1-8.

TURYGIN, Y. V., J. V. ZUBKOVA a D. MAGA. Investigation of Kinematic Error in Transfer Mechanisms of Mechatronic System. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 351-353. ISBN 978-80-01-04987-7.

LUCKI, M. a L. BOHÁČ. Calculation of observational errors for an interferometric measurement by using exact differential method. In: VODRÁŽKA, J. a S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012, Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. s. 35-39. ISBN 978-80-86742-36-6.

VONDRA, M. a Z. BEČVÁŘ. Connection Cost Based Handover Decision for Offloading Macrocells by Femtocells. In: KOUCHERYAVY, Y. et al., eds. Wired/Wireless Internet Communication. 10th International Conference on Wired/Wireless Internet Communications, Fira, 2012-06-06/2012-06-08. Berlin: Springer, 2012. s. 208-219. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-30629-7. DOI 10.1007/978-3-642-30630-3_18.

NERUDA, M. a L. VOJTĚCH. Modeling of Smart Textile Materials for ESD Applications. In: BOŽEK, J. a M. GRGIĆ, eds. Proceedings ELMAR-2012. 54th International Symposium ELMAR-2012, Zadar, 2012-09-12/2012-09-14. Zadar: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2012. s. 145-148. ISBN 978-953-7044-13-8.

ZAHRADNÍK, P. a B. ŠIMÁK. Education in Real-Time Digital Signal Processing using Digital Signal Processors. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 625-628. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256372.

KRAUS, S. Photonic Crystal Fiber with Optimized Dispersion Achieved in Octagonal Lattice. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9.

LAFATA, P. Protection of Passive Optical Network by Using Ring Topology. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 105-110. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256262.

ZELENÝ, R. a M. LUCKI. Novel Large Effective Mode Area Photonic Crystal Fiber with Zero Dispersion at 1550 nm. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 185-188. ISBN 978-80-554-0570-4.

DUŠEK, K. et al. Influence of Humidity on Voids Formation Inside the Solder Joint. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. s. 23. ISBN 978-80-260-2357-9.

HÁK, R., J. DOLEŽAL a T. ZEMAN. An Extensible E-Learning Platform Combining Speech and Graphical User Interfaces. In: KAPOUNOVÁ, J. a K. KOSTOLÁNYOVÁ, eds. Information and Communication Technology in Education 2012 - Proceedings. Information and Communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm, 2012-09-11/2012-09-13. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 79-87. ISBN 978-80-7464-135-0.

VONDRA, M. a Z. BEČVÁŘ. Handover with Consideration of Connection Cost in Femtocell Networks. In: BARTOLACCI, M. a R. STEWART, eds. Wireless Telecommunications Symposium 2012 Papers and Presentation. Wireless Telecommunications Symposium 2012, London, 2012-04-18/2012-04-20. Pomona (CA): California State Polytechnic University, 2012. ISBN 978-1-4577-0580-9. DOI 10.1109/WTS.2012.6266139.

KOZÁK, M., B. JAUMARD a L. BOHÁČ. Strategies For Regenerators Placement In Impairment Aware Optical Burst Switching Networks. In: VODRÁŽKA, J. a S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012, Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. s. 8-12. ISBN 978-80-86742-36-6.

HÁK, R., J. DOLEŽAL a T. ZEMAN. ManiTutor: multimodální e-learningová platforma. In: POULOVÁ, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. eLearning 2012, Hradec Králové, 2012-11-06/2012-11-08. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 32-37. ISBN 978-80-7435-228-7.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH a M. VONDRA. Optimization of Adaptive Hysteresis for Elimination of Handovers in Networks with Small Cells. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-554-0570-4. Dostupné z: http://fel.uniza.sk/rtt2012/

KREJČÍ, J. a T. ZEMAN. Impulse Noise Influencing xDSL Technologies. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 191-194. ISBN 978-80-01-04987-7.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK a E. PINTÉR. Two-dimensional Non-MEMS Pointing Mirror for Free Space Communication. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 174-176. ISBN 978-80-01-04987-7.

LUCKI, M., D. JIRUŠE a S. KRAUS. Single-Material Submicron Microstructured Fibres for Broadband Applications in Exact Slope Compensation or Zero- Dispersion Propagation. In: JAWORSKI, M. a M. MARCINIAK, eds. 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). 14th International Conference on Transparent Optical Networks, Coventry, 2012-07-02/2012-07-05. Piscataway: IEEE, 2012. s. Tu.P.28. ISSN 2161-2056. ISBN 978-1-4673-2227-0. DOI 10.1109/ICTON.2012.6253821.

HRAD, J. et al. Nová dimenze vzdělávání(nejen) v průmyslové automatizaci. In: ŠULC, B., V. PLAČEK a C. OSWALD, eds. Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012). Automatizace, regulace a procesy 2012, Praha, 2012-11-20/2012-11-21. Praha: Dimart, s.r.o., 2012. s. 43-46. ISBN 978-80-903844-7-7.

LAFATA, P. Optimization of Asymmetric Passive Optical Splitters. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 167-170. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

HAMPL, P. Influence of Input Flow Character on Network Dimensioning. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 77-80. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256256.

HÁK, R., J. DOLEŽAL a T. ZEMAN. Manitou: A Multimodal Interaction Platform. In: KOVÁČIK, T. a I. KOTULIAK, eds. Proceedings of 2012 5th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC). 5th joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Bratislava, 2012-09-19/2012-09-20. Piscataway: IEEE, 2012. s. 79-87. ISBN 978-1-4673-2994-1.

KRAUS, S., M. LUCKI a L. BOHÁČ. Stress-induced Birefringent Photonic Crystal Fiber. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 189-192. ISBN 978-80-554-0570-4.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ a B. ŠIMÁK. Correction of Model for Advanced Digital Subscriber Lines Throughput Estimation. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 15-18. ISBN 978-80-554-0570-4.

PRAVDA, M., J. VODRÁŽKA a P. LAFATA. Simulations and Measurements of Packet Network Synchronization by Precision Time Protocol. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 116-120. ISBN 978-1-4673-1118-2.

LAFATA, P., P. JAREŠ a J. VODRÁŽKA. Increasing the Transmission Capacity of Digital Subscriber Lines. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 292-296. ISBN 978-1-4673-1118-2.

ZAHRADNÍK, P. et al. Very Long Band-pass FIR Filters on the Eight-core DSP TMS320C6678. In: SORAGHAN, J. J. et al., eds. EDERC2012 Proceedings. European SP Education & Research Conference, Amsterdam, 2012-09-13/2012-09-14. Houston: Texas Instruments, 2012. s. 67-70. ISBN 978-0-9573832-0-3.

HRAD, J. a T. ZEMAN. Improved Learning Objects for Distance Education. In: EAEEIE 2012. 23rd EAEEIE Annual Conference, Cagliari, 2012-02-26/2012-02-27. Cagliari: Universita di Cagliari, 2012. ISBN 978-88-905519-1-8.

MAGA, D. a B. ŠIMÁK. Cooperation between Universities and Secondary Schools in the Czech Republic. In: Valsag es novekedes. Edutus 2.0 International Conference on Crisis and Progress, Tatabánya, 2012-11-21/2012-11-23. Tatabánya: Edutus College, 2012. s. 43-52. Acta Periodica. ISBN 978-963-8445-34-6.

HAMPL, P. Dimensioning of Service System with Resources Reservation. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 29-32. ISBN 978-80-554-0570-4.

KŘÍŽOVSKÝ, F. The Service System M/G/1/R/FIFO. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 73-77. ISBN 978-80-554-0570-4.

OPPOLZER, J. a R. BEŠŤÁK. Physicall Cell Identifier Assignment in Dense Home evolved NodeB Deployment. In: NGMAST 2012. Sixth International Conference on Next Generation Mobile Applications, Services, and Technologies, Paris, 2012-09-12. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2012. s. 170-174. ISBN 978-0-7695-4803-6. DOI 10.1109/NGMAST.2012.48.

LAFATA, P. a B. BAKALA. Designing and Realization of Free-Space Optical Link and Its Diagnostic. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 182-186. ISBN 978-80-01-04987-7.

ZEMAN, T. a J. HRAD. Upgrade of Telecommunication Systems Education. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0570-4.

FICEK, M. a L. KENCL. Inter-Call Mobility Model: A Spatio-temporal Refinement of Call Data Records Using a Gaussian Mixture Model. In: 2012 Proceedings IEEE INFOCOM. 31st IEEE International Conference on Computer Communications, Orlando, FL, 2012-03-24/2012-03-29. Piscataway: IEEE, 2012. s. 469-477. ISSN 0743-166X. ISBN 978-1-4673-0774-1. DOI 10.1109/INFCOM.2012.6195786. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6195786

BOHÁČ, L., L. ŠAŠEK a B. BAKALA. Fiber Optic Sensory System for Area Perimeter Guarding with Speckle Detection. In: VODRÁŽKA, J. a S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012, Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. s. 26-30. ISBN 978-80-86742-36-6.

STANĚK, J. a L. KENCL. SIP Protector: Defense Architecture Mitigating DDoS Flood Attacks Against SIP Servers. In: Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Communications (ICC 2012). IEEE International Conference on Communications, Ottawa, ON, 2012-06-10/2012-06-15. Piscataway: IEEE, 2012. s. 6733-6738. ISSN 1550-3607. ISBN 978-1-4577-2053-6. DOI 10.1109/ICC.2012.6364674. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6364674

ČEPA, L., Z. KOCUR a M. KOZÁK. IPv6 Fragmentation and Path MTU Discovery Simulation Model for OMNeT++. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 113-118. ISBN 978-80-554-0570-4.

VONDRA, M. a Z. BEČVÁŘ. Accuracy of position determination: GLONASS as a support of GPS. In: DUBOVAN, J. a M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-554-0570-4. Dostupné z: http://fel.uniza.sk/rtt2012/

OPPOLZER, J. a R. BEŠŤÁK. Physical Cell Identifier Assignment in LTE-Advanced Networks. In: KOVÁČIK, T. a I. KOTULIAK, eds. Proceedings of 2012 5th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC). 5th joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Bratislava, 2012-09-19/2012-09-20. Piscataway: IEEE, 2012. s. 70-74. ISBN 978-1-4673-2994-1. DOI 10.1109/NGMAST.2012.48.

HLAVÁČEK, J. a R. BEŠŤÁK. Configuration of Live Migration for VoIP Applications. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 187-190. ISBN 978-80-01-04987-7.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ a P. LAFATA. Time Division Multiplex over Packet Oriented Digital Subscriber Line. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 177-181. ISBN 978-80-01-04987-7.

VODRÁŽKA, J. a P. LAFATA. Modeling of Metallic Cables' Attenuation for Extreme Temperatures. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 277-281. ISBN 978-1-4673-1118-2.

ZEMAN, T. a M. NEVOSAD. Use of Electronic Books for Teaching. In: KAPOUNOVÁ, J. a K. KOSTOLÁNYOVÁ, eds. Information and Communication Technology in Education 2012 - Proceedings. Information and Communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm, 2012-09-11/2012-09-13. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 319-327. ISBN 978-80-7464-135-0.

VOJTĚCH, L. a M. NERUDA. Měření RFID v HF a UHF pásmech. In: RFID Future 2012. Praha, 2012-04-24. Praha: Sdělovací technika, 2012. Dostupné z: http://www.stech.cz/index.php?id_document=401162418

ČEPA, L., Z. KOCUR a J. VODRÁŽKA. The Methodology for the Selection of ICT Technologies for Smart Grids. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 1-5. ISBN 978-1-4673-1118-2.

ZEMAN, T. Zkušenosti s projektovou výukou. In: POULOVÁ, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. eLearning 2012, Hradec Králové, 2012-11-06/2012-11-08. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 160-165. ISBN 978-80-7435-228-7.

VOJTĚCH, L. a M. NERUDA. Self-drying Planar Textile Materials with Electrically Conductive Structures. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 69-73. ISBN 978-80-01-04987-7.

ZAHRADNÍK, P. et al. Two-dimensional notch FIR filters. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 621-624. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256371.

BEČVÁŘ, Z. a P. MACH. Performance of Fast Cell Selection in Two-Tier OFDMA Networks with Small Cells. In: Wireless Days 2012. Dublin, 2012-11-21/2012-11-23. Piscataway: IEEE, 2012. s. 1-3. ISBN 978-1-4673-4404-3. DOI 10.1109/WD.2012.6402831. Dostupné z: http://www.d1116484-10220.cp.blacknight.com/index.html

OPPOLZER, J. a M. VONDRA. Network with Femtocells: Identifier Assignment and Neighbor Cell List Management. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9.

PAVLIKOVA, S., D. MAGA a B. ŠIMÁK. Graph Based Inversed Matrix in Electric Circuits Solutions. In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro, Rajecké Teplice, 2012-05-21/2012-05-23. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012. s. 443-447. ISBN 978-1-4673-1178-6. Dostupné z: http://www.elektro.uniza.sk/elektro/

BUMBÁLEK, Z., J. ZELENKA a L. KENCL. Cloud-based Assistive Speech-Transcription Services. In: Computers Helping People with Special Needs. 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Linz, 2012-07-11/2012-07-13. Heidelberg: Springer, 2012. s. 113-116. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-31521-3. DOI 10.1007/978-3-642-31534-3_17.

ZAHRADNÍK, P. et al. Numerical Modeling of All-fiber Ppassively Q-switched Fiber Lasers. In: 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Ostravice, 2012-09-03/2012-09-07. Washington: SPIE, 2012. s. 80-95. Proc. of SPIE vol. 8697. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819494818. DOI 10.1117/12.2009668.

Výzkumné zprávy

SIMAMORA, L.S.P. et al. Market Opportunity, Business Model and Technology Implementation Plans. [Výzkumná zpráva] 2012.

HRSTKA, L. a L. POSPÍŠIL. Výroba prototypu zařízení pro sekvenční odebírání srážek. [Výzkumná zpráva] 2012.

CHOD, J. Roční zpráva o řešení projektu č. FR-TI2/662. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012.

VIDAL, J. et al. Technology Implementation Plans. [Výzkumná zpráva] 2012.

VODRÁŽKA, J. a P. JAREŠ. Průmyslová sběrnice pro RS VN. [Výzkumná zpráva] 2012.

VODRÁŽKA, J. a L. BOHÁČ. Dokumentace provozování a rozvoje ICT sítí. [Výzkumná zpráva] 2012.

MACH, P. et al. Design and Evaluation of Effective Procedures for MAC Layer. [Výzkumná zpráva] 2012.

BOHÁČ, L. a J. VODRÁŽKA. Provoz a rozvoj sítě DŘT. [Výzkumná zpráva] 2012.

VODRÁŽKA, J. Implementace protokolu IPv6 do experimentální a výzkumné sítě katedry Telekomunikační techniky a její metodické zobecnění. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2012.

Nepublikované přednášky

SVOBODA, J., T. ZEMAN a J. HRAD. Mezinárodní e-learningové projekty pro systém vzdělávání v ČR. [Nepublikovaná přednáška] IDG Czech Republic, a. s.. 2012-03-22.

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2012

Články v ostatních periodikách

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 1. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(4), 58-59. ISSN 1804-4891.

Stránka vytvořena 02.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.