13000 / 13132 - Publikace - 2013

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2013

Články v časopisech WoS

MACH, P., Z. BEČVÁŘ a R. BEŠŤÁK. Handover of Relay Stations for Load Balancing in IEEE 802.16. Wireless Communications and Mobile Computing. 2013, 13(2), 170-183. ISSN 1530-8669. DOI 10.1002/wcm.1103.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Experimental Verification of Passive Optical Network With Ring Topology. Microwave and Optical Technology Letters. 2013, 55(9), 2201-2205. ISSN 0895-2477. DOI 10.1002/mop.27783.

ZAHRADNÍK, P. a M. VLČEK. Notch Filtering Suitable for Real Time Removal of Power Line Interference. Radioengineering. 2013, 22(1), 186-193. ISSN 1210-2512.

LAFATA, P. Examination of Multiplexing VDSL2 over ADSL2+ Line. Elektronika ir Elektrotechnika. 2013, 19(8), 123-127. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.19.8.3116.

MACH, P., R. BEŠŤÁK a Z. BEČVÁŘ. Optimization of association procedure in WiMAX networks with relay stations. Telecommunication Systems. 2013, 52(3), 1697-1704. ISSN 1018-4864. DOI 10.1007/s11235-011-9661-7.

VLČEK, M. a P. ZAHRADNÍK. Almost Equiripple Low-Pass FIR Filters. Circuits, Systems, and Signal Processing. 2013, 32(2), 743-757. ISSN 0278-081X. DOI 10.1007/s00034-012-9484-0.

LAFATA, P. Realistic Modeling of Far-End Crosstalk in Metallic Cables. IEEE Communications Letters. 2013, 17(3), 435-438. ISSN 1089-7798. DOI 10.1109/LCOMM.2013.012213.121955.

ZELENÝ, R. a M. LUCKI. Nearly zero dispersion-flattened photonic crystal fiber with fluorine-doped three-fold symmetry core. Optical Engineering. 2013, 52(4), ISSN 0091-3286. DOI 10.1117/1.OE.52.4.045003.

ULVAN, A., R. BEŠŤÁK a M. ULVAN. Handover Procedure and Decision Strategy in LTE-Based Femtocell Network. Telecommunication Systems. 2013, 52(4) 2733-2748. ISSN 1018-4864. DOI 10.1007/s11235-011-9599-9.

FICEK, M., T. POP a L. KENCL. Active Tracking in Mobile Networks: An in-depth View. Computer Networks. 2013, 57(9), 1936-1954. ISSN 1389-1286. DOI 10.1016/j.comnet.2013.03.013.

BEČVÁŘ, Z. a P. MACH. Mitigation of redundant handovers to femtocells by estimation of throughput gain. Mobile Information Systems. 2013, 9(9), 315-330. ISSN 1574-017X. DOI 10.3233/MIS-130165.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Application of Fiber Ring for Protection of Passive Optical Infrastructure. Radioengineering. 2013, 22(1), 357-362. ISSN 1210-2512.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Simulation of Ring-based Passive Optical Network and Its Experimental Verification. Elektronika ir Elektrotechnika. 2013, 19(5), 93-98. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.19.5.1683.

VOJTĚCH, L. a M. NERUDA. Design of Radiofrequency Protective Clothing Containing Silver Nanoparticles. Fibres & Textiles in Eastern Europe. 2013, 21(5), 141-147. ISSN 1230-3666. Dostupné z: http://www.fibtex.lodz.pl/article1002.html

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky, Praha, CZ. Jednotka pro sledování a měření životních funkcí člověka. Původci: J. CHOD a P. ZAHRADNÍK. Česká republika. Užitný vzor CZ 25794. 2013-08-22. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1998264

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v paketové síti s optimalizací zpoždění. Původci: Z. KOCUR et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 25772. 2013-08-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27695

Slunský Lubor, Doc. Ing. CSc., Vojtěch Lukáš Ing. Bc. Ph.d., Lokaj Zdeněk Ing. Ph.D. Plochý papírenský výrobek s možností bezkontaktní identifikace. Původci: L. SLUNSKÝ, L. VOJTĚCH a Z. LOKAJ. Česká republika. Užitný vzor CZ 25630. 2013-07-08. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27801

České vysoké učení technické v Praze. Modulární komunikační systém sběru dat. Původci: M. NERUDA a V. MACHULA. Česká republika. Užitný vzor CZ 26291. 2013-12-19. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=28744

Články v ostatních periodikách

KOZÁK, M., B. JAUMARD a L. BOHÁČ. Problem of Channel Utilization and Merging Flows in Buffered Optical Burst Switching Networks. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 426-432. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v11i5.887.

LAFATA, P. a J. VODRÁŽKA. Návrh a testování pasivní optické sítě s kruhovou topologií. Elektrorevue. 2013, 16(21), 1-7. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/navrh-a-testovani-pasivni-opticke-site-s-kruhovou-topologii/

ROHLÍK, M. a T. VANĚK. New Trends in Femtocell Backhaul Security. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(2b/2013), 240-244. ISSN 0033-2097.

DUŠEK, K. et al. Influence of Humidity on Voids Formation inside the Solder Joint. Advanced Science, Engineering and Medicine. 2013,(5), 543-547. ISSN 2164-6627. DOI 10.1166/asem.2013.1321.

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 4. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013,(7), 62-63. ISSN 1804-4891.

VONDRA, M. a Z. BEČVÁŘ. Small cell cloud: Load balancing of computational resources allocated to users in a small cell cloud. ITU News. 2013, 2013(10), 59-63. ISSN 1020-4148.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ a B. ŠIMÁK. More Accurate Modelling of Digital Subscriber Lines with Inhomogeneity. Communications. 2013, 15(2A), 129-133. ISSN 1335-4205.

VODRÁŽKA, J. a P. LAFATA. Transmission Delay Modeling of Packet Communication over Digital Subscriber Line. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(4), 260-265. ISSN 1336-1376.

LAFATA, P. Impact of environmental temperature fluctuations on G.fast performance. ITU News. 2013, 2013(10), 51-54. ISSN 1020-4148.

PAVLÍKOVÁ, S., D. MAGA a B. ŠIMÁK. Inversed Matrixes in Electric Circuits Parameters Estimation by Oriented Graphs. Communications. 2013, 15(2A), 118-123. ISSN 1335-4205.

VOJTĚCH, L. et al. Wearable Textile Electrodes for ECG Measurement. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 410-414. ISSN 1336-1376.

VOJTĚCH, L. a M. NERUDA. Modelling of Surface and Bulk Resistance for Wearable Textile Antenna Design. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(2b/2013), 217-222. ISSN 0033-2097.

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR a V. MACHULA. Simulation of the Data Transmission from the Aerobatic Plane. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(2b/2013), 199-204. ISSN 0033-2097.

SVOBODA, J. Informační společnost a odborné názvosloví. Sdělovací technika. 2013, 61.(2/2013), 26-27. ISSN 0036-9942.

HÉGR, T. et al. Methodology of the Direct Measurement of the Switching Latency. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(7/2013), 59-63. ISSN 0033-2097.

BOHÁČ, L. a J. VODRÁŽKA. Fault Tolerant Ethernet Based Network for Time Sensitive Applications in Electrical Power Distribution Systems. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 321-326. ISSN 1336-1376.

VODRÁŽKA, J. a P. LAFATA. Transmission Parameters of Metallic Cables under Extreme Temperatures. International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences. 2013, 3(1), 31-36. ISSN 2279-0047.

LAFATA, P. Investigation of VDSL2 Digital Lines Performance with Bridged Taps. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(3), 193-203. ISSN 1336-1376.

HLAVÁČEK, J. a R. BEŠŤÁK. Availability Model for Virtualized Platforms. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 316-320. ISSN 1336-1376.

OPPOLZER, J. a R. BEŠŤÁK. Small Cell Network Topology Comparison. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 303-308. ISSN 1336-1376.

LAFATA, P. Advanced Algorithm for Optimizing the Deployment Cost of Passive Optical Networks. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(1), 36-45. ISSN 1336-1376.

HÉGR, T. et al. OpenFlow Deployment and Concept Analysis. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 327-335. ISSN 1336-1376.

LAFATA, P. Protection of Passive Optical Networks by Using Ring Topology and Tunable Splitters. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems. 2013, 2(1), 28-33. ISSN 1805-5443. Dostupné z: http://www.ijates.org/index.php/ijates/article/view/7

LAFATA, P. Influence of Bridged Taps on Transmission Performance of VDSL2 Lines. International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences. 2013, 3(1), 5-10. ISSN 2279-0047.

LOPEZ, A., L. VOJTĚCH a M. NERUDA. Comparison Among Models to Estimate the Shielding Effectiveness Applied to Conductive Textiles. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 387-391. ISSN 1336-1376.

NEVOSAD, M., P. LAFATA a P. JAREŠ. Modeling of Telecommunication Cables for Gigabit DSL Application. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 336-341. ISSN 1336-1376.

PRAVDA, M. a J. VODRÁŽKA. Designing of Method for Improving Synchronization Accuracy in Packet Networks. International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences. 2013, 12(378), 244-249. ISSN 2279-0047.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

VOJTĚCH, L. et al. RFID Textile Antenna and Its Development. In: BIN IBNE REAZ, M., ed. Radio Frequency Identification from System to Applications. Rijeka: InTech, 2013. s. 171-197. ISBN 978-953-51-1143-6.

ČEPA, L. a P. BEZPALEC. Komunikační sítě a internetový protokol verze 6. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. ISBN 978-80-01-05302-7.

VODRÁŽKA, J. a S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2013 Proceedings. Praha, 2013-10-24/2013-10-25. Praha: Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M, 2013. ISBN 978-80-86742-37-3.

BRABEC, Z., J. SLABA a B. ŠIMÁK, eds. ICTM 2013 - Sborník přednášek konference. Praha, 2013-06-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05286-0.

NERUDA, M., P. PROŠEK a A. SUCHÁNEK. Popis stanice. In: PROŠEK, P., ed. Antarktida. Praha: Academia, 2013. s. 232-239. ISBN 978-80-200-2140-3.

OPPOLZER, J. a R. BEŠŤÁK. Physical Cell Identifier Assignment in Dense Femtocell Deployment. In: AQUINO SANTOS, R., V. RANGEL LICEA a A. EDWARDS BLOCK, eds. Broadband Wireless Access Networks for 4G: Theory, Application, and Experimentation. Hershey: IGI Global Disseminator of Knowledge, 2013. s. 366-382. ISBN 978-1-4666-4888-3. DOI 10.4018/978-1-4666-4888-3.ch019.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH a I. PRAVDA. Mobilní sítě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. ISBN 978-80-01-05305-8.

Stati ve sbornících konferencí

BEŠŤÁK, R. a M. SEDLÁČEK. Overlapping Cells in Femtocell Environment. In: 6th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC). Wireless and Mobile Networking Conference, Dubai, 2013-04-23/2013-04-25. Dubai: The Canadian University of Dubai, 2013. s. 1-5. ISBN 978-1-4673-5614-5. DOI 10.1109/WMNC.2013.6549011. Dostupné z: http://www.wmnc2013.org

ULVAN, A., M. ULVAN a R. BEŠŤÁK. Integrated IMS-Femtocell Testbed. In: HERENCSÁR, N. a K. MOLNÁR, eds. 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Rome, 2013-07-02/2013-07-04. Piscataway: IEEE, 2013. s. 100-104. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-0402-0. DOI 10.1109/TSP.2013.6613900.

VOJTĚCH, L. et al. Embedded System with RFID Technology and Inductive Proximity Sensor. In: HERENCSÁR, N. a K. MOLNÁR, eds. 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Rome, 2013-07-02/2013-07-04. Piscataway: IEEE, 2013. s. 213-217. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-0402-0.

BAENA MARTÍNEZ, E., M. FICEK a L. KENCL. Mobility Data Anonymization by Obfuscating the Cellular Network Topology Graph. In: KIM, D. a P. MUELLER, eds. Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Communications (ICC). IEEE International Conference on Communications (ICC), Budapest, 2013-06-09/2013-06-13. Piscataway: IEEE, 2013. s. 2032-2036. IEEE International Conference on Communications. ISSN 1550-3607. ISBN 978-1-4673-3122-7. DOI 10.1109/ICC.2013.6654824. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6654824

HOLEČEK, J. a Z. BRABEC. Simulation of Bahaviour of Intelligent Power Networks. In: CHROMÝ, E. a S. KLUČIK, eds. 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec, 2013-09-11/2013-09-13. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 29-33. ISBN 978-80-227-4026-5.

VODRÁŽKA, J. Potential Use of Gigabit Digital Subscriber Lines in Hybrid Access Networks. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Digital Technologies. The Ninth International Conference on Digital Technologies 2013, Žilina, 2013-05-29/2013-05-31. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 97-100. ISBN 978-80-554-0682-4.

HLAVÁČEK, J. a R. BEŠŤÁK. Live Replication of Virtualized VoIP Servers. In: The Eighth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. Nice, 2013-07-21/2013-07-26. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2013. s. 277-282. ISBN 978-1-61208-283-7.

STASA, P. et al. RFID technology in industrial environments with risk of explosion. In: Proceedings of International Symposium on Earth Science and Technology 2013. International Symposium on Earth Science and Technology 2013, Fukuoka, 2013-12-03/2013-12-04. Kyoto: Kyoto University, 2013. s. 123-128. ISBN 978-4-9902356-2-8.

HOLEČEK, J. Produkty v segmentu cloudových služeb. In: BRABEC, Z., J. SLABA a B. ŠIMÁK, eds. ICTM 2013 - Sborník přednášek konference. Služby informačních a komunikačních technologií jako komodita - ICTM 2013, Praha, 2013-06-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 155-160. ISBN 978-80-01-05286-0.

NERUDA, M. et al. Control Procedure of Emergency Calls for Femtocells. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1331-1338. ISBN 978-80-7231-917-6.

LUCKI, M. a R. ZELENÝ. Broadband submicron flattened dispersion compensating fiber with asymmetrical fluoride doped core. In: KALLI, K., J. KANKA a A. MENDEZ, eds. Micro-structured and Specialty Optical Fibres II. SPIE Optics+Optoelectronics, Praha, 2013-04-15/2013-04-17. Bellingham: SPIE, 2013. s. 87750M-1-87750M-8. 1. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9577-8. DOI 10.1117/12.2017554.

ZELENÝ, R. a M. LUCKI. Broadband dispersion decreasing photonic crystal fiber for compression of optical pulses. In: KALLI, K., J. KANKA a A. MENDEZ, eds. Micro-structured and Specialty Optical Fibres II. SPIE Optics+Optoelectronics, Praha, 2013-04-15/2013-04-17. Bellingham: SPIE, 2013. s. 87750Y-1-87750Y-8. 1. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9577-8. DOI 10.1117/12.2019298.

BEŠŤÁK, R. A New Physical Cell Indetifier Structure in Femtocell Networks. In: The Ninth International Conference onWireless and Mobile Communications. The Ninth International Conference on Wireless and Mobile Communications, Nice, 2013-07-21/2013-07-26. Wilmington: IARIA, 2013. s. 217-221. ISBN 978-1-61208-284-4.

ZEMAN, T. a J. HRAD. Improved Chances for Entering Technical Universities. In: PAPADOURAKIS, G., ed. Proceedings of the 24th EAEEIE Annual Conference. 24th EAEEIE Annual Conference, Chania, 2013-05-30/2013-05-31. Chania: Technical University of Crete, 2013. s. 16-21. ISBN 978-1-4799-0043-5. DOI 10.1109/EAEEIE.2013.6576494.

STANĚK, J., J. KUTHAN a L. KENCL. Characteristics of Real Open SIP-Server Traffic. In: ROUGHAN, M. a R. CHANG, eds. Proceedings, 14th International Conference on Passive and Active Measurement, PAM 2013. Passive and Active Measurement Conference, Hongkong, 2013-03-18/2013-03-19. Berlin: Springer, 2013. s. 187-197. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-36515-7. DOI 10.1007/978-3-642-36516-4_19.

VLČEK, M. a P. ZAHRADNÍK. Approximation of almost equiripple low-pass FIR filters. In: Circuit Theory and Design (ECCTD), 2013 European Conference on. 21st European Conference on Circuit Theory and Design, Dresden, 2013-09-08/2013-09-12. Dresden: Technische Universität, 2013. s. 1-4. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6653328. ISBN 978-3-00-043430-3. DOI 10.1109/ECCTD.2013.6662301. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6662301&tag=1

MARTINEK, M. ISIT řešení finanční instituce "IN or OUT"?. In: BRABEC, Z., J. SLABA a B. ŠIMÁK, eds. ICTM 2013 - Sborník přednášek konference. Služby informačních a komunikačních technologií jako komodita - ICTM 2013, Praha, 2013-06-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 128-132. ISBN 978-80-01-05286-0.

BALACH, J., P. JEŽDÍK a R. ČMEJLA. Využití Hilbert-Huangovy Transformace při Detekci Patologické Vysokofrekvenční Aktivity v Intrakraniálním EEG Pacientů s Epilepsií. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4.

HRAD, J. Motivating Youngsters for Engineering Study. In: PAPADOURAKIS, G., ed. Proceedings of the 24th EAEEIE Annual Conference. 24th EAEEIE Annual Conference, Chania, 2013-05-30/2013-05-31. Chania: Technical University of Crete, 2013. s. 245-246. ISBN 978-1-4799-0043-5. DOI 10.1109/EAEEIE.2013.6576533.

KOZÁK, M., B. JAUMARD a L. BOHÁČ. On Regenerator Placement in Loss-less Optical Burst Switching Networks. In: HERENCSÁR, N. a K. MOLNÁR, eds. 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Rome, 2013-07-02/2013-07-04. Piscataway: IEEE, 2013. s. 311-315. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-0402-0.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK a M. VLČEK. Closed Form Design of Nearly Equiripple Low-Pass FIR Filters. In: LASCAS 2013. 2013 IEEE 4th Latin American Symposium on Circuits and Systems, Cusco, 2013-02-27/2013-03-01. Piscataway: IEEE, 2013. ISBN 978-1-4244-9485-9.

HÉGR, T. et al. OpenFlow Deployment and Concept Analysis. In: KTTO 2013 Proceedings of Extended Abstracts. 13th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics, Hradec nad Moravicí, 2013-09-04/2013-09-06. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 14.

ZEMAN, T., J. HRAD a P. PODHRADSKÝ. Increasing the Level of Vocational Education in European Scope. In: BOŽEK, J., M. GRGIĆ a B. ZOVKO-CIHLAR, eds. Proceedings ELMAR-2013. 55th International Symposium ELMAR-2013, Zadar, 2013-09-25/2013-09-27. Zadar: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2013. s. 149-152. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-7044-14-5.

BOHÁČ, L. Intrinsic Fiber Optic Sensor Analysis for Temperature, Vibration and Strain Sensing. In: CHROMÝ, E. a S. KLUČIK, eds. 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec, 2013-09-11/2013-09-13. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 77-82. ISBN 978-80-227-4026-5.

HÁK, R. a T. ZEMAN. Testing and Evaluation of Multimodal Fusion Engines. In: CHROMÝ, E. a S. KLUČIK, eds. 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec, 2013-09-11/2013-09-13. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 23-28. ISBN 978-80-227-4026-5.

HOLEČEK, J. Smart Grid Processes Mapped with eTOM. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

ZEMAN, T. Výuková sestava pro střední školy. In: POULOVÁ, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2013. eLearning 2013, Hradec Králové, 2013-11-12/2013-11-14. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 52-57. ISBN 978-80-7435-327-7.

DANIHELKA, J. a L. KENCL. Collaborative 3D Environments over Windows Azure. In: Service Oriented System Engineering (SOSE), 2013 IEEE 7th International Symposium on Mobile Cloud , Computing, and Service Engineering. IEEE Mobile Cloud 2013, San Francisco, 2013-03-26/2013-03-28. New York: IEEE Computer Society Press, 2013. s. 472-477. ISBN 978-0-7695-4944-6. DOI 10.1109/SOSE.2013.41. Dostupné z: http://www.computer.org/csdl/proceedings/sose/2013/4944/00/4944a472-abs.html

SVOBODA, J. a J. HRAD. Současné trendy ve využívání silnoproudých sítí pro přenos zpráv. In: RADIOKOMUNIKACE 2013 - sborník přednášek. RADIOKOMUNIKACE 2013, Pardubice, 2013-10-23/2013-10-25. Pardubice: UNIT, 2013. s. 279-287. ISBN 978-80-905345-2-0.

KOZÁK, M., L. BOHÁČ a B. JAUMARD. Problem of Channel Utilization and Merging Flows in Buffered Optical Burst Switching Networks. In: KTTO 2013 Proceedings of Extended Abstracts. 13th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics, Hradec nad Moravicí, 2013-09-04/2013-09-06. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 15-16.

KOCUR, Z. et al. Adaptable System Increasing the Transmission Speed and Reliability in Packet Network by Optimizing Delay. In: KTTO 2013 Proceedings of Extended Abstracts. 13th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics, Hradec nad Moravicí, 2013-09-04/2013-09-06. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 13-14.

ZEMAN, T. 48 nezávislých modulů - Elektronické komunikace. In: POULOVÁ, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2013. eLearning 2013, Hradec Králové, 2013-11-12/2013-11-14. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 47-51. ISBN 978-80-7435-327-7.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH a M. VONDRA. Optimization of SINR-based Neighbor Cell List for Networks with Small Cells. In: IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications. London, 2013-09-08/2013-09-11. Pomona, California: IEEE Communications Society, 2013. s. 2346-2351. ISSN 2166-9570. DOI 10.1109/PIMRC.2013.6666537.

VODRÁŽKA, J. Parametry přípojek ADSL/VDSL2 a možnosti jejich zlepšení. In: Měření a údržba sdělovacích kabelů XLIV.. Tábor, 2013-05-13/2013-05-14. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2013.

LAFATA, P. Implementation of Modern Techniques for Designing and Realization of Digital Circuits into Education. In: CHROMÝ, E. a S. KLUČIK, eds. 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec, 2013-09-11/2013-09-13. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 7-9. ISBN 978-80-227-4026-5.

SEDLÁČEK, M. a R. BEŠŤÁK. Probability of Cell Overlapping in Femtocell Environment. In: HERENCSÁR, N. a K. MOLNÁR, eds. 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Rome, 2013-07-02/2013-07-04. Piscataway: IEEE, 2013. s. 244-248. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-0402-0. DOI 10.1109/TSP.2013.6613929. Dostupné z: http://tsp.vutbr.cz/

SVUB, J. et al. Radio Frequency Identification of Metal Objects and RF Transparent Containers Filled Up with Liquids. In: Proceedings of International Symposium on Earth Science and Technology 2013. International Symposium on Earth Science and Technology 2013, Fukuoka, 2013-12-03/2013-12-04. Kyoto: Kyoto University, 2013. s. 139-142. ISBN 978-4-9902356-2-8.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK a M. VLČEK. Narrow-Band FIR Filter Sets. In: LASCAS 2013. 2013 IEEE 4th Latin American Symposium on Circuits and Systems, Cusco, 2013-02-27/2013-03-01. Piscataway: IEEE, 2013. ISBN 978-1-4244-9485-9.

TOMÁNEK, O. a L. KENCL. CLAudit: Planetary-scale Cloud Latency Auditing Platform. In: FU, X. et al., eds. Proceedings of the 2013 IEEE 2nd International Conference on Cloud Networking (CloudNet). 2nd IEEE International Conference on Cloud Networking, San Francisco, CA, 2013-11-11/2013-11-13. Piscataway: IEEE, 2013. s. 138-146. ISBN 978-1-4799-0566-9. DOI 10.1109/CloudNet.2013.6710568. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6710568

BALACH, J., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Využití Hilbert-Huangovy Transformace v Analýze Epileptického EEG – Pilotní Studie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. ISBN 978-80-01-05251-8.

BRABEC, Z., J. HOLEČEK a M. MARTINEK. Methodology for Business Aspects Quantification of Fundamental Network Technology Innovation. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis. 2013 International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis, Praha, 2013-05-16/2013-05-18. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2013. s. 78-84. ISBN 978-0-9820958-8-1.

CHOD, J. Projekt HeRo. In: POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ. Workshop POKROKY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ, Kladruby, 2013-11-27. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. s. 31. ISBN 978-80-01-05453-6.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK a M. VLČEK. Optimal FIR Filters for DTMF Applications. In: ICN 2013: The Twelfth International Conference on Networks. The Twelfth International Conference on Networks, Sevilla, 2013-01-27/2013-02-01. Wilmington: IARIA, 2013. s. 163-168. ISSN 2308-4413. ISBN 978-1-61208-245-5.

BEČVÁŘ, Z., M. VONDRA a P. MACH. Dynamic Optimization of Neighbor Cell List for Femtocells. In: IEEE 77th Vehicular Technology Conference. Dresden, 2013-06-02/2013-06-05. New York: IEEE Vehicular Technology Society, 2013. s. 1-6. ISSN 1550-2252. DOI 10.1109/VTCSpring.2013.6692526.

SEDLÁČEK, M. a R. BEŠŤÁK. Deployment of Femtocells. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 547-552. ISBN 978-80-7231-917-6.

OPPOLZER, J. a R. BEŠŤÁK. Cell Identifier Assignment in Two-Tier Femtocell Networks. In: IEEE 77th Vehicular Technology Conference. Dresden, 2013-06-02/2013-06-05. New York: IEEE Vehicular Technology Society, 2013. s. 1-5. ISSN 1550-2252. DOI 10.1109/VTCSpring.2013.6692470.

VONDRA, M. a Z. BEČVÁŘ. Self-configured Neighbor Cell List of macro cells in network with Small Cells. In: IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications. London, 2013-09-08/2013-09-11. Pomona, California: IEEE Communications Society, 2013. s. 3044-3049. ISSN 2166-9570. DOI 10.1109/PIMRC.2013.6666669.

KOCUR, Z. et al. Measurement of Mobile Communication Devices on the Testing Railway Ring. In: CHROMÝ, E. a S. KLUČIK, eds. 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec, 2013-09-11/2013-09-13. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 34-37. ISBN 978-80-227-4026-5.

HÁK, R. a T. ZEMAN. Manitou: An Open Framework for Multimodal Interaction. In: CHANG, S., ed. Proceedings of the 19th International Conference on Distributed Multimedia Systems. 19th International Conference on Distributed Multimedia Systems, Brighton, 2013-08-08/2013-08-10. Skokie, IL: Knowledge Systems Institute Graduate School, 2013. s. 75-78. ISSN 2326-3261. ISBN 1-891706-34-9.

ZEMAN, T. a J. HRAD. Technical Universities Today: Looking for Next-generation Students. In: CHROMÝ, E. a S. KLUČIK, eds. 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec, 2013-09-11/2013-09-13. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 10-13. ISBN 978-80-227-4026-5.

HRAD, J. a J. VODRÁŽKA. Specific Limitations of High-voltage Distribution Lines Related to Transmission of Communication Signals. In: CHROMÝ, E. a S. KLUČIK, eds. 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec, 2013-09-11/2013-09-13. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 60-63. ISBN 978-80-227-4026-5.

Výzkumné zprávy

LOKAJ, Z. et al. Implementace aplikace pro elektronickou evidenci archeologických nálezů. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2013.

LOBILLO, F. et al. Design of network architecture for femto-cloud computing. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. 2.2b.

TROLLER, P. a B. ŠIMÁK. Číslovací plán sítí elektronických komunikací. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2013.

MACH, P. a Z. BEČVÁŘ. Distributed computing, storage and radio resource allocation over cooperative femtocells. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. 1232.

DUŠEK, K. et al. Analýza parametrů součástek elektroměrů s ohledem na klimatické podmínky. [Výzkumná zpráva] 2013.

BEZPALEC, P., T. VANĚK a M. KAŠÍK. Analýza bezpečnosti IT infrastruktury. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2013.

BEZPALEC, P., T. VANĚK a M. KAŠÍK. Časová a prostorová lokalizace účastníka el. komunikací. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2013.

VODRÁŽKA, J. et al. Analýza kvality provedení a součástkové základny elektroměrů - metodika a soubor testů. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013.

ŠIMÁK, B. a Z. KOCUR. Ověření vzorků Lokalizačních a záznamových zařízení. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

BOHÁČ, L. a J. VODRÁŽKA. Rozbor IP adresace v síti DŘT. [Výzkumná zpráva] 2013.

VODRÁŽKA, J. Analýza kvality provedení a součástkové základny elektroměrů. [Výzkumná zpráva] 2013.

VODRÁŽKA, J. a J. KUČERÁK. Hodnocení pilotních projektů PREdi. [Výzkumná zpráva] 2013.

BEZPALEC, P., J. KUČERÁK a T. VANĚK. Aplikovaný výzkum směrovacích strategií v IP telefonii. [Výzkumná zpráva] Praha: CESNET, 2013.

VODRÁŽKA, J. et al. Zavedení SLA pro klíčové služby. [Výzkumná zpráva] 2013.

DUŠEK, K. a J. VODRÁŽKA. Obrazová a RTG inspekce stavu elektorměrů. [Výzkumná zpráva] 2013.

KOCUR, Z. a T. HÉGR. TMUK Wireless Measurement. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

Nepublikované přednášky

KENCL, L. Mobile Cloud Issues. [Nepublikovaná přednáška] Prof. Pietro Manzoni. 2013-11-13.

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2013

Výzkumné zprávy

JEŽDÍK, P. et al. Provedení ozařovacích testů vzorků kalomelu pomocí odstupňovaných dávek RTG. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Zpráva č. Z022-12/13.

JEŽDÍK, P. Studie proveditelnosti měření vnitřních struktur kompozitních bloků pomocí CT. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Zpráva č. Z095-2013.

JEŽDÍK, P. et al. Diagnostika pájení BGA konektoru. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

JEŽDÍK, P. a J. BALACH. Hledání systematických vad na DPS. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. Z078-13.

Stránka vytvořena 02.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.