13000 / 13132 - Publikace - 2019

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

LI, H. et al. Versatile Digital Polymerase Chain Reaction Chip Design, Fabrication, and Image Processing. Sensors and Actuators B: Chemical. 2019, 283 677-684. ISSN 0925-4005. DOI 10.1016/j.snb.2018.12.072.

Články v ostatních periodikách

KUFNER, J. a R. MAŘÍK. From a BPMN Black Box to a Smalldb State Machine. IEEE Access. 2019, 7(1), 56276-56296. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2912567. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8698227

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MAGA, D., ed. Proceedings of the 2019 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC). Praha, 2019-04-03/2019-04-05. IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0289-4.

Stati ve sbornících konferencí

PRITZL, V. et al. Real-Time Localization of Transmission Sources by a Formation of Helicopters Equipped with a Rotating Directional Antenna. In: Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS 2018). MESAS 2018 - Modelling & Simulation for Autonomous Systems, Praha, 2018-10-17/2018-10-19. Cham: Springer International Publishing AG, 2019. s. 335-350. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-14983-3. DOI 10.1007/978-3-030-14984-0_25.

ZAHRADNÍK, P. Closed-form Design of Optimal FIR Filters. In: 6th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN 2019). Delhi, 2019-03-07/2019-03-08. New Delhi: Excellent Publishing House, 2019. s. 438-439. ISBN 978-1-7281-1380-7.

ZAHRADNÍK, P. Analytical Design of Two-dimensional Maximally Flat Notch FIR Filters. In: 6th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN 2019). Delhi, 2019-03-07/2019-03-08. New Delhi: Excellent Publishing House, 2019. s. 83-86. ISBN 978-1-7281-1380-7.

Stránka vytvořena 20.05.2019 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.