13000 / 13132 - Publikace - 2019

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

LI, H. et al. Versatile Digital Polymerase Chain Reaction Chip Design, Fabrication, and Image Processing. Sensors and Actuators B: Chemical. 2019, 283 677-684. ISSN 0925-4005. DOI 10.1016/j.snb.2018.12.072.

Stati ve sbornících konferencí

MAŘÍK, R. Thresholding Using Extreme Value Theory Threshold Models. In: MAGA, D., A. STEFEK a T. BREZINA, eds. 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). Brno, 2018-12-05/2018-12-07. Brno: Czech Section of the IEEE VUT, 2019. s. 434-441. ISBN 978-80-214-5544-3.

Stránka vytvořena 21.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.