13000 / 13133 - Granty - 2010

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2010

Blaško, M.: Efektivní tvorba znalostních systémů s využitím pokročilých sémantických technologií
2010 - 2012, SGS10/276/OHK3/3T/13
Chum, O.: Velkodimenzionální míry podobnosti pro vyhledávání objektů a tříd ve velikých databázích obrázků
2009 - 2010, GP102/09/P423
Chum, O.: Vyhledávání textu v obrazových databazích
2010 - 2010, SGS10/069/OHK3/1T/13
Černoch, R.: Rozšíření systémů subgroup discovery o agregačních operátory
2010 - 2010, SGS10/070/OHK3/1T/13
Dolejší, M.: Segmentace a registrace 2D i 3D obrazů
2010 - 2011, SGS10/184/OHK3/2T/13
Drbohlav, O.: Learning Texture Descriptors
2009 - 2012, PERG03-GA-2008-231031
Faigl, J.: Neurčitost lokalizace v úlohách kooperativní inspekce skupinou mobilních robotů
2010 - 2011, SGS10/185/OHK3/2T/13
Franc, V.: SEMISOL, 239455 (Marie Curie)
2009 - 2012, PERG04-GA-2008-239455
Heller, J.: Metody polynomiální optimalizace v kalibraci kamer a robotů
2010 - 2012, SGS10/277/OHK3/3T/13
Hlaváč, V.: Širokooborové vzdělávání ve výzkumu v oblasti lékařského inženýrství
2006 - 2010, MEST-CT-021024
Hlaváč, V.: Systém vícestupňové stabilizace optické soustavy určené pro dálkové pozorování
2009 - 2011, FR-TI1/265
Hlaváč, V.: HUMAVIPS, 247525
2010 - 2013,
Hlaváč, V.: 7E10044-NIFTI-DOTACE MŠMT
2010 - 2013, 7E10044
Hlaváč, V.: 7E10047-HUMAVIPS-DOTACE MŠMT
2010 - 2013, 7E10047
Hlaváč, V.: neuveden
2010 - 2013, 247870
Hlaváč, V.: NIFTi, 247870
2010 - 2014,
Hlaváč, V.: Struktura a její využití při rozpoznávání
2010 - 2014, GAP103/10/0783
Holec, M.: Stavová analýza anotovaných množin genů za účelem zlepšení klasifikační přesnosti metod strojového učení na datech genové exprese
2010 - 2010, SGS10/071/OHK4/1T/13
Jančošek, M.: Viacpohľadové Stereo pre Mestské Prostredie
2010 - 2011, SGS10/186/OHK3/2T/13
Kouba, Z.: NETCARITY - Síťový multisenzorový systém pro starší populaci - lékařská péče, bezpečí a spolehlivost v domácím prostředí
2007 - 2011, IST045508
Kouba, Z.: IRIS - Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu
2008 - 2012, CP-IP 213968
Kouba, Z.: Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu
2009 - 2012, 7E09078
Krejník, M.: Učení jader pomocí semidefinitního programování v regresních úlohách
2010 - 2011, SGS10/187/OHK3/2T/13
Kubalík, J.: Sociální síť informatiků v regionech České republiky
2009 - 2012, CZ.1.07/2.4.00/12.0039
Kúkelová, Z.: Algebraické metódy v počítačovom videní
2010 - 2010, SGS10/072/OHK4/1T/13
Kuželka, O.: Statistické relační strojové učení pro modelování dat genové exprese
2010 - 2010, SGS10/073/OHK3/1T/13
Lhotská, L.: Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče
2010 - 2015, NT11124
Lisý, V.: Multi-agentní plánování v simulacích složitých konfliktních situacích
2010 - 2011, SGS10/188/OHK3/2T/13
Mařík, V.: Výzkum perspektivních materiálů, technologií a regulačních procesů pro pasivní dům
2007 - 2010, 2A-2TP1/096
Matas, J.: Metody pro vizuální rozpoznávání velkých souborů elastických objektů
2007 - 2010, GA102/07/1317
Matas, J.: Massive Sets of Heuristics for Machine Learning
2010 - 2012, 7E10045
Matas, J.: MASH, 247022
2010 - 2013, 247022
Matas, J.: MASH
2010 - 2013, 247022
Matysková, E.: neuveden
2008 - 2011, 218814
Matysková, E.: neuveden
2010 - 2013, 246587
Matysková, E.: HUMAVIPS
2010 - 2013, 247525
Novák, D.: Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech
2009 - 2012, GA309/09/1145
Novák, P.: Multi-agentní koordinace a distribuované kontinuální plánování
2010 - 2011, SGS10/189/OHK3/2T/13
Pajdla, T.: Identifikace neobvyklých jevů ve videu a zvuku
2006 - 2010, IST-027787
Pajdla, T.: ProVisG - Zpracování planetárního povrchu viděním robota
2008 - 2012, 080291-ZPX
Pajdla, T.: Zpracování planetárního povrchu viděním robota
2009 - 2011, 7E09062
Pajdla, T.: Planetary Robotics Vision Scout
2010 - 2010, 7E10046
Pajdla, T.: Časoprostorová organizace obrazů na internetu
2010 - 2011, SGS10/190/OHK3/2T/13
Pajdla, T.: proVIScout, 241523
2010 - 2012, 241523
Pěchouček, M.: Air Force - Kompatibilita
2006 - 2010, FA8655-06-1-3073
Pěchouček, M.: Agentově orientované výpočty v prostředí s prvky nepřátelství
2007 - 2010, 07-1-3083
Pěchouček, M.: TACTICAL - Multi-agentní řízení taktických operací bezpilotních letounů
2008 - 2010, W911NF-81-1-0521
Pěchouček, M.: Plánování v komplexních dynamických doménách s oponenty
2009 - 2010, ME09053
Pěchouček, M.: Modelování a uvažování s oponentem v námořním provozu
2009 - 2012, N00014-09-1-0537
Pěchouček, M.: Plánování a hry
2010 - 2010, F1c 1807
Pěchouček, M.: Deliberative and reactive planning in adversarial environments
2010 - 2010, W911NF-10-1-0112
Pěchouček, M.: Future Challenges in Network Security: From Blue-Sky Research down to Network Packets
2010 - 2010, N62909-10-1-1072
Pěchouček, M.: Cestovní grant, cesta do Navy Research Laboratory (USA)
2010 - 2010, N62909-11-1-4002
Pěchouček, M.: Adaptace v systémech detekce intruzi založená na modelování protivníka
2010 - 2011, W911NF-10-1-0070
Pěchouček, M.: Iterativní paralelní 4-D plánování trajektorie
2010 - 2011, SGS10/191/OHK3/2T/13
Pěchouček, M.: Game theoretic, multi-agent approach to network traffic monitoring
2010 - 2012, FA8655-10-1-3016
Pěchouček, M.: Prislusenstvi k AGENTFLY pro letecky dopravni­ system pristi generace
2010 - 2012, DTFAcT-10-A-00003, 218026-3448
Pošík, P.: Metody strojového učení pro konstrukci řešení v evolučních algoritmech
2008 - 2010, GP102/08/P094
Přeučil, L.: Systém pro robotickou tele-výuku
2006 - 2011, 2C06005
Přeučil, L.: ROBOTIC - Evoluce schopný robotický organismus
2008 - 2013, ICT-2007-1-216240
Přeučil, L.: Evoluce schopný robotický organismus
2008 - 2013, 7E08006
Přeučil, L.: Kognitivni autonomni roboty
2010 - 2011, MEB111009
Přeučil, L.: Evoluční robotické organismy
2010 - 2013, 216342
Přeučil, L.: Evoluční robotické organismy
2010 - 2013, 216342
Radakovič, M.: Distribuované priemyselné riadiace systémy: Využitie procedurálnych a deklaratívnych znalostí v MAS
2010 - 2010, SGS10/074/OHK3/1T/13
Rehák, M.: Distribuovany agentni system pro detekci utoku
2010 - 2011, MEB111008
Rehák, M.: Autonomní analýza škodlivého kódu pomocí víceúrovňové detekce anomálií
2010 - 2012, ME10051
Rollo, M.: AUTONOMIE - Řízení autonomních bezpilotních prostředků v dynamickém prostředí
2010 - 2012, OVCVUT2010001
Shekhovtsov, O.: Inference a učení pro modely Markovských náhodných polí s aplikacemi v počítačovém vidění
2010 - 2011, SGS10/192/OHK3/2T/13
Smutný, V.: Měření tvaru průhledných objektů metodami počítačového vidění
2010 - 2011, SGS10/193/OHK3/2T/13
Svoboda, T.: Pokročilé prediktory pro detekci a sledování objektů ve videu
2010 - 2014, GAP103/10/1585
Szabóová, A.: Prediktívne dátové modelovanie vzájomnej interakcie bielkovín a DNA
2010 - 2011, SGS10/194/OHK3/2T/13
Šára, R.: System po sledovani pohledu pro panoramaticke video v aplikacich pro virtualni turistiku, HDTV a teleimerzivni aplikace
2010 - 2011, MEB111006
Šára, R.: Strukturální, sémantická a trojrozměrná interpretace obrazu
2010 - 2012, SGS10/278/OHK3/3T/13
Šára, R.: interactIVe, 246587
2010 - 2013,
Šára, R.: Accident avoidance by active intervention for Intelligent Vehicles
2010 - 2013, 7E10037
Štěpánková, O.: OLDES - E-služby z domova pro starší populaci
2007 - 2010, 045282 OLDES
Štěpánková, O.: Pokročilé prostředí pro vizualizaci dat a modelů pro data mining
2010 - 2011, MEB061016
Štěpánková, O.: Nové přístupy ke sběru, vyhodnocování a využívání biologických dat
2010 - 2012, SGS10/279/OHK3/3T/13
Štěpánková, O.: Nanoelektronika pro mobilní AAL systémy
2010 - 2013, 120228
Štěpánková, O.: Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems
2010 - 2013, 7H10019
Štěpánková, O.: Nanoelektronika pro mobilní AAL systémy
2010 - 2013, 120228
Vonásek, V.: Plánování pohybu a koordinace heterogenních formací robotů a helikoptér
2010 - 2011, SGS10/195/OHK3/2T/13
Werner, T.: IST215078 DIPLEC
2007 - 2010, IST215078DIPLEC
Werner, T.: Dynamické interaktivní učení cyklu vnímání-akce v kognitivních systémech
2008 - 2010, 7E08031
Železný, F.: Využití genových ontologiií a anotací pro interpretaci dat genové exprese prostřednictvím algoritmů relačního strojového učení
2007 - 2010, ME 910
Železný, F.: Integrace strojového učení a splňování omezujících podmínek
2008 - 2010, GA201/08/0509
Železný, F.: Překonání propasti mezi systémovou biologií a strojovým učení
2009 - 2011, GA201/09/1665
Železný, F.: Data mining s distribuovanými výpočty
2010 - 2011, MEB111005
Železný, F.: Učení se z teorií
2010 - 2012, GAP103/10/1875
Železný, F.: Prediktivní datové modelování pro efektivní genovou terapii a transplantaci kostní dřeně
2010 - 2012, ME10047
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.