13000 / 13133 - Granty - 2011

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2011

Blaško, M.: Efektivní tvorba znalostních systémů s využitím pokročilých sémantických technologií
2010 - 2012, SGS10/276/OHK3/3T/13
Chum, O.: Vyhledávání informaci a jejich porozumnění ve velkem množství obrazových dat
2011 - 2012, SGS11/125/OHK3/2T/13
Dolejší, M.: Segmentace a registrace 2D i 3D obrazů
2010 - 2011, SGS10/184/OHK3/2T/13
Drbohlav, O.: Learning Texture Descriptors
2009 - 2012, PERG03-GA-2008-231031
Faigl, J.: Neurčitost lokalizace v úlohách kooperativní inspekce skupinou mobilních robotů
2010 - 2011, SGS10/185/OHK3/2T/13
Franc, V.: SEMISOL, 239455 (Marie Curie)
2009 - 2012, PERG04-GA-2008-239455
Heller, J.: Metody polynomiální optimalizace v kalibraci kamer a robotů
2010 - 2012, SGS10/277/OHK3/3T/13
Hlaváč, V.: Systém vícestupňové stabilizace optické soustavy určené pro dálkové pozorování
2009 - 2011, FR-TI1/265
Hlaváč, V.: HUMAVIPS, 247525
2010 - 2013,
Hlaváč, V.: 7E10044-NIFTI-DOTACE MŠMT
2010 - 2013, 7E10044
Hlaváč, V.: 7E10047-HUMAVIPS-DOTACE MŠMT
2010 - 2013, 7E10047
Hlaváč, V.: neuveden
2010 - 2013, 247870
Hlaváč, V.: NIFTi, 247870
2010 - 2014,
Hlaváč, V.: Struktura a její využití při rozpoznávání
2010 - 2014, GAP103/10/0783
Hlaváč, V.: spoluřešitel pro EKOLA
2011 - 2013, TA01031478
Huňka, P.: Multimediální podpora ve výuce elektrických analogií a experimentální ověření navrženého modelu
2011 - 2011, G3 3091
Jakob, M.: SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future cities
2011 - 2011, 289067
Jakob, M.: SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future cities
2011 - 2014, 289067
Jančošek, M.: Viacpohľadové Stereo pre Mestské Prostredie
2010 - 2011, SGS10/186/OHK3/2T/13
Kléma, J.: Relevance jazykových jevů při aplikaci metod strojové učení v úloze rozpoznávání genových interakcí v biomedicínských textech
2011 - 2011, SGS11/126/OHK3/2T/13
Kouba, Z.: NETCARITY - Síťový multisenzorový systém pro starší populaci - lékařská péče, bezpečí a spolehlivost v domácím prostředí
2007 - 2011, IST045508
Kouba, Z.: IRIS - Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu
2008 - 2012, CP-IP 213968
Kouba, Z.: Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu
2009 - 2012, 7E09078
Kouba, Z.: Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci
2011 - 2015, DF11P01OVV002
Krejník, M.: Učení jader pomocí semidefinitního programování v regresních úlohách
2010 - 2011, SGS10/187/OHK3/2T/13
Křemen, V.: post doc do 2013
2011 - 2013, GPP103/11/P106
Kubalík, J.: Sociální síť informatiků v regionech České republiky
2009 - 2012, CZ.1.07/2.4.00/12.0039
Kužílek, J.: Multimediální podpora výuky zpracování EKG signálů
2011 - 2011, G3 2069
Kybic, J.: Automatická analýza obrazů nervové tkáně ze světelné a elektronové mikroskopie
2011 - 2014, GAP202/11/0111
Lhotská, L.: Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče
2010 - 2015, NT11124
Lhotská, L.: 115127-K13133-RP-Virt.pacient
2011 - 2011, -RP-Virt.pacient
Lisý, V.: Multi-agentní plánování v simulacích složitých konfliktních situacích
2010 - 2011, SGS10/188/OHK3/2T/13
Macaš, M.: Pokročilá umělá inteligence - inovace předmětu
2011 - 2011, F1a 1885
Macků, D.: Inovace předmětu Lékařská etika
2011 - 2011, F3a 2595
Mařík, V.: Databázový nástroj zaměřený na obranné technické možnosti
2011 - 2011, N62909-11-1-7023
Matas, J.: Massive Sets of Heuristics for Machine Learning
2010 - 2012, 7E10045
Matas, J.: MASH, 247022
2010 - 2013, 247022
Matas, J.: MASH
2010 - 2013, 247022
Matas, J.: DARWIN, 270138
2011 - 2012, 270138
Matas, J.: 7E11036-Dotace MŠMT DARWIN, 270138
2011 - 2015, 7E11036
Matas, J.: Zrucny montazni robot s vtelenou inteligenci
2011 - 2015, 270138
Matysková, E.: neuveden
2008 - 2011, 218814
Matysková, E.: neuveden
2010 - 2013, 246587
Matysková, E.: HUMAVIPS
2010 - 2013, 247525
Novák, D.: Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech
2009 - 2012, GA309/09/1145
Novák, P.: Multi-agentní koordinace a distribuované kontinuální plánování
2010 - 2011, SGS10/189/OHK3/2T/13
Pajdla, T.: ProVisG - Zpracování planetárního povrchu viděním robota
2008 - 2012, 080291-ZPX
Pajdla, T.: Zpracování planetárního povrchu viděním robota
2009 - 2011, 7E09062
Pajdla, T.: Časoprostorová organizace obrazů na internetu
2010 - 2011, SGS10/190/OHK3/2T/13
Pajdla, T.: proVIScout, 241523
2010 - 2012, 241523
Pěchouček, M.: Modelování a uvažování s oponentem v námořním provozu
2009 - 2012, N00014-09-1-0537
Pěchouček, M.: Adaptace v systémech detekce intruzi založená na modelování protivníka
2010 - 2011, W911NF-10-1-0070
Pěchouček, M.: Iterativní paralelní 4-D plánování trajektorie
2010 - 2011, SGS10/191/OHK3/2T/13
Pěchouček, M.: Game theoretic, multi-agent approach to network traffic monitoring
2010 - 2012, FA8655-10-1-3016
Pěchouček, M.: Prislusenstvi k AGENTFLY pro letecky dopravni­ system pristi generace
2010 - 2012, DTFAcT-10-A-00003, 218026-3448
Pěchouček, M.: Formální modely a efektivní algoritmy pro inteligentní ochranu dopravní infrastruktury.
2011 - 2013, LH11051
Pěchouček, M.: AgentFly-In-Air: HW deployment, experimentation and testing of the results from the Tactical AgentFly and AgentScout projects
2011 - 2013, W911NF-11-1-0252
Pěchouček, M.: Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems
2011 - 2014, ARTEMIS, 269336
Pěchouček, M.: Use of Agentfly within Advanced Replanning and Execution Tools for Heterogeneous Unmanned Systems
2011 - 2014, N62909-11-1-7034
Pěchouček, M.: Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems
2011 - 2014, 7H11102
Pěchouček, M.: Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems
2011 - 2014, 7H11102
Pevný, T.: Conference "13th Information Hiding Conference"
2011 - 2012, FA8655-11-1-5042
Pevný, T.: Conference Information Hiding Conference 2011
2011 - 2012, N62909-11-1-1051
Pevný, T.: Universal Batch Steganalysis
2011 - 2012, FA8655-11-1-3035
Přeučil, L.: Systém pro robotickou tele-výuku
2006 - 2011, 2C06005
Přeučil, L.: ROBOTIC - Evoluce schopný robotický organismus
2008 - 2013, ICT-2007-1-216240
Přeučil, L.: Evoluce schopný robotický organismus
2008 - 2013, 7E08006
Přeučil, L.: Kognitivni autonomni roboty
2010 - 2011, MEB111009
Přeučil, L.: Evoluční robotické organismy
2010 - 2013, 216342
Přeučil, L.: Evoluční robotické organismy
2010 - 2013, 216342
Přeučil, L.: Senzory se syntetickou aperturou pro mapování v robotice
2011 - 2011, SGS11/127/OHK3/2T/13
Přeučil, L.: Symbiotic Evolutionary Robot Organisms
2011 - 2013, 7E11017
Přeučil, L.: Řízení a lokalizace robotických rojů
2011 - 2014, LH11053
Rehák, M.: Distribuovany agentni system pro detekci utoku
2010 - 2011, MEB111008
Rehák, M.: Autonomní analýza škodlivého kódu pomocí víceúrovňové detekce anomálií
2010 - 2012, ME10051
Rehák, M.: Herně-teoretická samoroganizace v adaptivních bezpečnostních systémech
2011 - 2013, SGS11/154/OHK3/3T/13
Rollo, M.: AUTONOMIE - Řízení autonomních bezpilotních prostředků v dynamickém prostředí
2010 - 2012, OVCVUT2010001
Shekhovtsov, O.: Inference a učení pro modely Markovských náhodných polí s aplikacemi v počítačovém vidění
2010 - 2011, SGS10/192/OHK3/2T/13
Smutný, V.: Měření tvaru průhledných objektů metodami počítačového vidění
2010 - 2011, SGS10/193/OHK3/2T/13
Svoboda, T.: Pokročilé prediktory pro detekci a sledování objektů ve videu
2010 - 2014, GAP103/10/1585
Svoboda, T.: Anglická verze studijního programu OI na ČVUT v Praze
2011 - 2013, CZ.2.17/3.1.00/33301
Szabóová, A.: Prediktívne dátové modelovanie vzájomnej interakcie bielkovín a DNA
2010 - 2011, SGS10/194/OHK3/2T/13
Šára, R.: System po sledovani pohledu pro panoramaticke video v aplikacich pro virtualni turistiku, HDTV a teleimerzivni aplikace
2010 - 2011, MEB111006
Šára, R.: Strukturální, sémantická a trojrozměrná interpretace obrazu
2010 - 2012, SGS10/278/OHK3/3T/13
Šára, R.: interactIVe, 246587
2010 - 2013,
Šára, R.: Accident avoidance by active intervention for Intelligent Vehicles
2010 - 2013, 7E10037
Šedivý, J.: Prostředky pro rychlý vývoj a inteligentní kontrolu v cloud computingu.
2011 - 2011, SGS11/128/OHK3/2T/13
Štěpánková, O.: Pokročilé prostředí pro vizualizaci dat a modelů pro data mining
2010 - 2011, MEB061016
Štěpánková, O.: Nové přístupy ke sběru, vyhodnocování a využívání biologických dat
2010 - 2012, SGS10/279/OHK3/3T/13
Štěpánková, O.: Nanoelektronika pro mobilní AAL systémy
2010 - 2013, 120228
Štěpánková, O.: Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems
2010 - 2013, 7H10019
Štěpánková, O.: Nanoelektronika pro mobilní AAL systémy
2010 - 2013, 120228
Štěpánková, O.: spoluřešitel pro IMA
2011 - 2013, FR-TI3/765
Štěpánková, O.: 111001-ZPX K13133 SPES
2011 - 2014, 3CE286P2
Vavrečka, M.: postdoc do 2013
2011 - 2013, GPP407/11/P696
Večerka, D.: PC učebny
2011 - 2011, Ab 1597
Vonásek, V.: Plánování pohybu a koordinace heterogenních formací robotů a helikoptér
2010 - 2011, SGS10/195/OHK3/2T/13
Zimmermann, K.: post doc do 2013
2011 - 2013, GPP103/11/P700
Železný, F.: Překonání propasti mezi systémovou biologií a strojovým učení
2009 - 2011, GA201/09/1665
Železný, F.: Data mining s distribuovanými výpočty
2010 - 2011, MEB111005
Železný, F.: Učení se z teorií
2010 - 2012, GAP103/10/1875
Železný, F.: Prediktivní datové modelování pro efektivní genovou terapii a transplantaci kostní dřeně
2010 - 2012, ME10047
Železný, F.: do 2012
2011 - 2012, GAP103/11/2170
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.