13000 / 13133 - Granty - 2014

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2014

Albl, Č.: Metoda vyrovnání svazku paprsků
2013 - 2015, SGS13/202/OHK3/3T/13
Chum, O.: Vyhledávání obrazů a objektu ve velkých databázích jako učitel
2012 - 2014, GAP103/12/2310
Chum, O.: Vyhledávání vizuálních kategorií ve velkém množství obrázků
2013 - 2018, LL1303
Gronát, P.: Vizuální lokalizace
2013 - 2014, SGS13/140/OHK3/2T/13
Hadrava, M.: Modelování tonality v hudbě pomocí sítě neurálních oscilátorů
2014 - 2016, SGS14/192/OHK3/3T/13
Hlaváč, V.: NIFTi, 247870
2010 - 2014,
Hlaváč, V.: Struktura a její využití při rozpoznávání
2010 - 2014, GAP103/10/0783
Hlaváč, V.: Učení složitých predičních modelů z nekompletních trénovacích příkladů
2012 - 2014, SGS12/187/OHK3/3T/13
Hlaváč, V.: Clothes Perception and Manipulation
2012 - 2015, 288553
Hlaváč, V.: Robotický měřící systém pro sledování způsobilosti výrobního procesu
2013 - 2015, TA03010398
Jakob, M.: SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future cities
2011 - 2014, 289067
Jirkovský, V.: Metody a nástroje pro inteligentní rozhodování a řízení v průmyslové výrobě
2012 - 2014, SGS12/188/OHK3/3T/13
Kollár, I.: Použití metod umělé inteligence k předpovědi Parkinsonického třesu
2012 - 2014, SGS12/189/OHK4/3T/13
Kouba, Z.: Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci
2011 - 2015, DF11P01OVV002
Krsek, P.: Malá gyroskopicky stabilizovaná kamerová hlavice
2012 - 2014, TA02010887
Kufner, J.: Syntéza softwaru z neúplné specifikace
2014 - 2016, SGS14/193/OHK3/3T/13
Kybic, J.: Automatická analýza obrazů nervové tkáně ze světelné a elektronové mikroskopie
2011 - 2014, GAP202/11/0111
Kybic, J.: Algoritmy registrace, segmentace, detekce a klasifikace pro zpracování biomedicínských obrazů
2012 - 2014, SGS12/190/OHK3/3T/13
Kybic, J.: Automatická analýza prostorových vzorů genové exprese
2014 - 2016, GA14-21421S
Lhotská, L.: Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče
2010 - 2015, NT11124
Lhotská, L.: Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions
2012 - 2015, 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW
Lhotská, L.: Nové přístupy ke sběru, vyhodnocování a využívání biologických dat II
2013 - 2015, SGS13/203/OHK3/3T/13
Lhotská, L.: Pokročilé metody zpracování biologických dat a signálů
2014 - 2014, SVK 26/14/F3
Mařík, V.: Behaviorální detekce pokročilých útočníků v počítačových sítích
2012 - 2014, VG20122014079
Matas, J.: 7E11036-Dotace MŠMT DARWIN, 270138
2011 - 2015, 7E11036
Matas, J.: Zrucny montazni robot s vtelenou inteligenci
2011 - 2015, 270138
Matas, J.: MASELTOV
2012 - 2014, 288587
Matas, J.: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu
2012 - 2018, GBP103/12/G084
Mička, P.: Efektivní řešení inženýrských problémů pomocí sémantických technologií
2013 - 2015, SGS13/204/OHK3/3T/13
Novák, D.: Predikce relapsu bipolární afektivní poruchy pomocí telemetrického sledování změn sociální rytmicity
2013 - 2015, NT14387
Novák, D.: Mobilní a informační technologie ve zdravotní péči (Mobile and Information Technologies in Medicine)
2014 - 2014, SVK 27/14/F3
Pajdla, T.: Trojdimenzionální rekonstrukce scény z obrazů
2012 - 2014, SGS12/191/OHK3/3T/13
Pajdla, T.: Automatické trojdimenzionální monitorování terénu
2012 - 2014, TA02011275
Pajdla, T.: PRoViDE
2013 - 2015, 312377
Pěchouček, M.: Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems
2011 - 2014, ARTEMIS, 269336
Pěchouček, M.: Use of Agentfly within Advanced Replanning and Execution Tools for Heterogeneous Unmanned Systems
2011 - 2014, N62909-11-1-7034
Pěchouček, M.: Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems
2011 - 2014, 7H11102
Pěchouček, M.: Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems
2011 - 2014, 7H11102
Pluskal, O.: Modelování uživatelů v online prostředí
2014 - 2014, SGS14/072/OHK3/1T/13
Pošík, P.: Automatická adaptace prohledávacích algoritmů
2014 - 2016, SGS14/194/OHK3/3T/13
Průša, D.: Metody pro strukturní rozpoznávání ručně kreslených schémat a objektů
2013 - 2015, SGS13/205/OHK3/3T/13
Přeučil, L.: Řízení a lokalizace robotických rojů
2011 - 2014, LH11053
Přeučil, L.: Rozvoj navigačních a plánovacích postupů v multirobotických systémech.
2014 - 2014, SGS14/073/OHK3/1T/13
Saska, M.: Stabilizace rojů bezpilotních helikoptér používajících decentralizovanou relativní lokalizaci
2012 - 2014, GPP103/12/P756
Selecký, M.: Plánování trajektorií týmu autonomních bezpilotních letounů v horizontálním a vertikálním větru
2014 - 2015, SGS14/143/OHK3/2T/13
Svoboda, T.: Pokročilé prediktory pro detekci a sledování objektů ve videu
2010 - 2014, GAP103/10/1585
Šára, R.: Strukturní a sémantické modelování architektury jako problém interpretace digitálního obrazu
2012 - 2014, GAP103/12/1578
Šedivý, J.: Praktická Akademie IT znalostí - rozvoj odborných dovedností studentů pro prohloubení spoluprace
2012 - 2014, CZ.1.07/2.4.00/31.0013
Šedivý, J.: Praktická Akademie IT znalostí - rozvoj odborných dovedností studentů pro prohloubení spolupráce
2012 - 2014, EE2.4.31.0013
Štěpánková, O.: 111001-ZPX K13133 SPES
2011 - 2014, 3CE286P2
Štěpánková, O.: Praktické aplikace asistivních technologií PAAT 2014
2014 - 2014, SVK 28/14/F3
Švihlík, J.: Automatická analýza mikroskopických snímků Langerhansových ostrůvků
2014 - 2016, GA14-10440S
Vítků, J.: Použití prostorové reprezentace pro neuro-evoluci hybridních neuronových systémů v oblasti umělého života
2014 - 2015, SGS14/144/OHK3/2T/13
Vondra, T.: Aplikace metod umělé inteligence na problémy cloud computingu
2013 - 2014, SGS13/141/OHK3/2T/13
Werner, T.: Strukturované statistické modely pro porozumění obrazům
2012 - 2015, GAP202/12/2071
Zimmermann, K.: Počítačové vidění pro robotické aplikace
2013 - 2014, SGS13/142/OHK3/2T/13
Zimmermann, K.: Strojové vnímání pro dlouhodobou autonomii mobilních robotů
2014 - 2016, GA14-13876S
Stránka vytvořena 17.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.