13000 / 13133 - Publikace - 2019

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

GERLA, V. et al. Iterative expert-in-the-loop classification of sleep PSG recordings using a hierarchical clustering. Journal of Neuroscience Methods. 2019, 317 61-70. ISSN 0165-0270. DOI 10.1016/j.jneumeth.2019.01.013.

ŠTĚPÁN, P. et al. Vision techniques for on-board detection, following and mapping of moving targets. Journal of Field Robotics. 2019, 36(1), 252-269. ISSN 1556-4959. DOI 10.1002/rob.21850.

Články v ostatních periodikách

VONÁSEK, V. et al. Sampling-Based Motion Planning for Tracking Evolution of Dynamic Tunnels in Molecular Dynamics Simulations. Journal of Intelligent and Robotic Systems. 2019, 93(3-4), 763-785. ISSN 0921-0296. DOI 10.1007/s10846-018-0877-6.

Stati ve sbornících konferencí

HUPTYCH, M., M. HRACHOVINA a L. LHOTSKÁ. Preprocessing of the BSPM Signals with Untraditionally Strong Baseline Wandering. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 463-467. IFMBE Proceedings. sv. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9037-0. DOI 10.1007/978-981-10-9038-7_86.

CHUDOBA, J., V. KOZÁK a L. PŘEUČIL. MUAVET – An Experimental Test-Bed for Autonomous Multi-rotor Applications. In: Modelling and Simulation for Autonomous Systems. MESAS 2018 - Modelling & Simulation for Autonomous Systems, Praha, 2018-10-17/2018-10-19. Basel: Springer, 2019. s. 16-26. LNCS. sv. 11472. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-14983-3. DOI 10.1007/978-3-030-14984-0_2.

SAITI, K. et al. A Combined-Predictor Approach to Glycaemia Prediction for Type 1 Diabetes. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 3). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 753-756. IFMBE Proceedings. sv. 68/3. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9022-6. DOI 10.1007/978-981-10-9023-3_136.

LISTÍK, V. et al. Phishing Email Detection based on Named Entity Recognition. In: Proceedings of the 5th International Conference on Information Systems Security and Privacy. 5th International Conference on Information Systems Security and Privacy, Praha, 2019-02-23/2019-02-25. Madeira: SciTePress, 2019. s. 252-256. ISBN 978-989-758-359-9. DOI 10.5220/0007314202520256.

HUPTYCH, M. et al. Electronic delivery book: structured database enables analysis of perinatal risk factors. In: LHOTSKÁ, L. et al., eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 1). World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, Prague, 2018-06-03/2018-06-08. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 427-431. IFMBE Proceedings. sv. 68/1. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9034-9. DOI 10.1007/978-981-10-9035-6_79.

Stránka vytvořena 17.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.