13000 / 13134 - Granty - 2011

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2011

Hazdra, P.: Vliv krycích vrstev na elektronové stavy v kvantových tečkách
2009 - 2011, GA202/09/0676
Hazdra, P.: Zavedení nového předmětu Elektronické prvky
2011 - 2011, F1b 1781
Husák, M.: MORGaN
2008 - 2011,
Husák, M.: Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií
2009 - 2012, GA102/09/1601
Husák, M.: ENIAC CSSL - Consumerizing Solid State Lighting
2010 - 2012, 120219
Husák, M.: 7H10017-CSSL-DOTACE MŠMT
2010 - 2012, 7H10017
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Příprava předmětu Mikrosystémy v multimediální technice
2011 - 2011, F1b 1030
Husák, M.: CEBBET II - Vzdělávací centrum elektronické podpory bezpečnostních technologií
2011 - 2011, RP-CEBBET II
Husák, M.: Rozvoj inteligentních součástek a systémů v oblasti mikroelektroniky, nanoelektroniky a optoelektroniky (RISMiNO)
2011 - 2013, SGS11/156/OHK3/3T/13
Janíček, V.: Laboratoř inteligentní aplikované elektroniky
2011 - 2011, F1b 1274
Janoušek, M.: Polovodičové nanostruktury připravené pomocí AFM litografie
2010 - 2012, SGS10/281/OHK3/3T/13
Jeřábek, V.: spoluřešitel pro SQS Vláknová optika
2011 - 2013, FR-TI3/797
Prajzler, V.: Nové polymerní optické integrované komponenty pro fotonické aplikace
2009 - 2011, GP102/09/P104
Scheirich, J.: Měření intrinzických parametrů částicového detektroru DEPFET
2011 - 2011, SGS11/066/OHK3/1T/13
Vobecký, J.: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením
2006 - 2011, LC06041
Voves, J.: do 2014
2011 - 2014, GAP108/11/0894
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.