13000 / 13134 - Granty - 2012

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2012

Barkman, O.: Vývoj integrovaných struktur planárních optických rozbočnic pracujících na principu interference v mnohavidovém vlnovodu s gradientním indexem lomu
2012 - 2012, SGS12/072/OHK3/1T/13
Hazdra, P.: Poruchy v širokopásmových polovodičích a jejich význam pro výkonovou a vysokoteplotní elektroniku
2012 - 2014, GAP102/12/2108
Husák, M.: Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií
2009 - 2012, GA102/09/1601
Husák, M.: ENIAC CSSL - Consumerizing Solid State Lighting
2010 - 2012, 120219
Husák, M.: 7H10017-CSSL-DOTACE MŠMT
2010 - 2012, 7H10017
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Rozvoj inteligentních součástek a systémů v oblasti mikroelektroniky, nanoelektroniky a optoelektroniky (RISMiNO)
2011 - 2013, SGS11/156/OHK3/3T/13
Janoušek, M.: Polovodičové nanostruktury připravené pomocí AFM litografie
2010 - 2012, SGS10/281/OHK3/3T/13
Jeřábek, V.: spoluřešitel pro SQS Vláknová optika
2011 - 2013, FR-TI3/797
Scheirich, J.: Inovace systému pro testování pixelového detektoru částic DEPFET
2012 - 2012, SGS12/073/OHK3/1T/13
Voves, J.: do 2014
2011 - 2014, GAP108/11/0894
Stránka vytvořena 21.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.