13000 / 13136 - Granty - 2016

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2016

Anděl, M.: Vytěžování genomických dat z heterogenních měření s využitím doménové znalosti
2014 - 2016, SGS14/197/OHK3/3T/13
Chlumecký, M.: Automatická kalibrace hydrologických modelů pomocí optimalizačních algoritmů
2016 - 2016, SGS16/091/OHK3/1T/13
Čáp, M.: Validace decentralizovaných variant prioritizovaného plánování v doméně autonomních vozidel
2015 - 2016, SGS15/160/OHK3/2T/13
Čemus, K.: Adaptivní uživatelská rozhraní informačních systémů
2014 - 2016, SGS14/198/OHK3/3T/13
Čermák, J.: Řešení her v extenzivní formě
2015 - 2017, SGS15/205/OHK3/3T/13
Dolgikh, D.: Grafový doporučovací engine s použitím analýzy sociálních sítí
2016 - 2017, SGS16/163/OHK3/2T/13
Durkota, K.: Multiagentní strategické rozhodování
2015 - 2017, SGS15/206/OHK3/3T/13
Faigl, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR) 2016
2016 - 2016, SVK 26/16/F3
Filipský, M.: Automatizovaná podpora pro efektivnější testování software
2016 - 2016, SGS16/090/OHK3/1T/13
Hrstka, O.: Simulace a ochrana kritických infrastruktur
2014 - 2016, SGS14/199/OHK3/3T/13
Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Jakob, M.: European Smart Mobility Resource Manager MyWay
2013 - 2016, 609023
Macejko, P.: Framework pro tvorbu distribuovaných úložišť dat
2014 - 2016, SGS14/200/OHK3/3T/13
Malinský, R.: Hodnocení síly uzlu v oblasti sociálních sítí s využitím moderních webometrických metod
2016 - 2016, SGS16/092/OHK3/1T/13
Mátl, L.: Samo-organizovatelne distribuovane peer-to-peer aplikace
2014 - 2016, SGS14/201/OHK3/3T/13
Mazanec, M.: Multiplatformní vývoj mobilních aplikací
2015 - 2017, SGS15/207/OHK3/3T/13
Mrva, J.: Adaptivní informatické plánování pohybu v úloze autonomního sběru dat
2015 - 2017, SGS15/208/OHK3/3T/13
Rollo, M.: Vývoj bezpilotních prostředků pro monitoring v lesním hospodářství
2015 - 2018, QJ1520187
Schaefer, M.: Algoritmy pro koordinaci inteligentních vozidel
2015 - 2017, SGS15/209/OHK3/3T/13
Šebek, J.: Aspektově orientovaný návrh softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2015 - 2017, SGS15/210/OHK3/3T/13
Šourek, G.: Vývoj inovativních metod strojového učení s aplikacemi
2016 - 2016, SGS16/093/OHK3/1T/13
Štolba, M.: Doménově nezávislé multiagentní plánování
2014 - 2016, SGS14/202/OHK3/3T/13
Tomášek, M.: Využití aspektově orientovaného designu při návrhu softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2016 - 2018, SGS16/234/OHK3/3T/13
Vaněk, P.: Plánování pohybu přes více cílů v konfigučním prostoru vysoké dimenze
2014 - 2016, SGS14/203/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Plánování akcí a strategické uvažování v multiagentním prostředí
2016 - 2018, SGS16/235/OHK3/3T/13
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: Návrh velkých zámkových systémů pomocí umělé inteligence (CyberCalc)
2016 - 2019, TH02010824
Stránka vytvořena 21.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.