13000 / 13137 - Granty - 2011

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2011

Bernas, M.: Doplňkový televizní přenos obrazu animovaného znakového řečníka
2010 - 2011, SGS10/203/OHK3/2T/13
Blažek, M.: Analýza prostorově a časově variantních vědeckých zobrazovacích systémů
2010 - 2012, SGS10/285/OHK3/3T/13
Černý, D.: Nové metody pro analýzu, modelování a optimalizaci nelineárních vysokofrekvenčních obvodů
2010 - 2012, SGS10/286/OHK3/3T/13
Dobeš, J.: Memristivní, memkapacitivní a meminduktivní systémy: základní výzkum, modelování a simulace
2010 - 2012, GAP102/10/1614
Dobeš, J.: Symbolické a semisymbolické metody pro výkonové a mechatronické aplikace
2010 - 2012, GAP102/10/1665
Dostál, P.: Implementace obsahově adaptivního demosaicingového algoritmu
2011 - 2011, SGS11/069/OHK3/1T/13
Fliegel, K.: F1a 2495
2011 - 2011, F1a 2495
Fliegel, K.: Hodnocení kvality obrazu ve stereoskopických systémech
2011 - 2011, SGS11/070/OHK3/1T/13
Hekrdla, M.: Distribuovaný, kooperující a MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) signál processing na fyzické vrstvě v obecné více zdrojové a více uzlové mobilní bezdrátové síti
2010 - 2012, SGS10/287/OHK3/3T/13
Hudec, R.: Algoritmy, zpracování obrazu a analýzy v archivu fotografických desek PARI
2009 - 2012, ME09027
Hudec, R.: Adaptivní rentgenová optika určená pro vesmírnou misi Generation X
2009 - 2012, ME09028
Hudec, R.: Automatická detekce a obrazová analýza optické emise kosmických gama záblesků
2009 - 2013, GA102/09/0997
Husník, L.: Identifikace a potlačování nelinearit elektroakustických měničů
2010 - 2011, MEB021035
Kekrt, D.: Návrh a hardwarová implementace širokopásmového transceiveru s iterativně synchronizovaným turbokódem
2010 - 2011, SGS10/204/OHK3/2T/13
Kekrt, D.: Doplnění výuky o moderní principy Turbo kódů a pokročilých modulací
2011 - 2011, G1 1644
Klíma, M.: Výzkum a modelování pokročilých metod hodnocení kvality obrazové informace
2010 - 2014, GAP102/10/1320
Klíma, M.: Quality Evaluation Methods for Calomel Optical Elements
2011 - 2014,
Páta, P.: Studium sporadických meteorů a slabých meteorických rojů s využitím automatických videokamer
2009 - 2013, GA205/09/1302
Páta, P.: F1a 1751
2011 - 2011, F1a 1751
Páta, P.: GLORIA: GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science
2011 - 2014, 283783
Rund, F.: Navigace osob pomocí zvukových signálů pro asistivní technologie
2011 - 2013, SGS11/159/OHK3/3T/13
Sýkora, J.: Mobilní rádiové komunikační systémy s distribuovaným, kooperativním a MIMO zpracováním
2009 - 2012, GA102/09/1624
Sýkora, J.: SAPHYRE, 248001
2010 - 2012, INFSO-ICT-248001
Sýkora, J.: SAPHYRE - DOTACE MŠMT
2010 - 2012, 7E10039
Ulovec, K.: Inovace laboratorních úloh v oblasti bezdrátové komunikace
2011 - 2011, F1a 1088
Vejražka, F.: spoluřešitel pro AŽD Praha
2011 - 2013, TA01030124
Vejražka, F.: spoluřešitel pro Honeywell
2011 - 2013, TA01030722
Vencovský, V.: G1 1702
2011 - 2011, G1 1702
Yadav, A.: Memprvky - charakterizace, metody návrhu obvodů a subsystémů
2011 - 2013, SGS11/160/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.