13000 / 13137 - Granty - 2013

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2013

Anisimova, E.: Pokročilé algoritmy pro zpracování a analýzu vědeckých obrazových dat
2013 - 2015, SGS13/212/OHK3/3T/13
Černý, D.: Funkcionální modelování a simulace vysokofrekvenčních elektronických součástek a obvodů
2013 - 2013, SGS13/081/OHK3/1T/13
Hudec, R.: Automatická detekce a obrazová analýza optické emise kosmických gama záblesků
2009 - 2013, GA102/09/0997
Hudec, R.: Studium širokoúhlé rentgenové optiky
2013 - 2015, LH13065
Hudec, R.: Digitalizace astronomických fotografických desek a výzkum kosmických zdrojů v digitalizovaných deskových astronomických archivech
2013 - 2015, GC13-39464J
Hudec, R.: Rentgenový monitor račí oko
2013 - 2017, GA13-33324S
Jindra, T.: Experimentální podpora hodnocení kvality stereoskopických videosekvencí
2013 - 2013, SGS13/082/OHK3/1T/13
Klíma, M.: Výzkum a modelování pokročilých metod hodnocení kvality obrazové informace
2010 - 2014, GAP102/10/1320
Klíma, M.: Quality Evaluation Methods for Calomel Optical Elements
2011 - 2014,
Klíma, M.: Přenos 3D videa v IP sítích
2012 - 2013, 7AMB12GR014
Klíma, M.: Modelování a ověřování metod hodnocení Quality of Experience (QoE) v multimediálních systémech
2012 - 2014, LD12018
Paňko, V.: Nové metody pro modelování parazitních polykřemíkových struktur ve vysokonapěťových polovodičových součástkách
2012 - 2013, SGS12/151/OHK3/2T/13
Páta, P.: Studium sporadických meteorů a slabých meteorických rojů s využitím automatických videokamer
2009 - 2013, GA205/09/1302
Páta, P.: GLORIA: GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science
2011 - 2014, 283783
Páta, P.: GLORIA: GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science
2012 - 2014, 7E12074
Roule, P.: Efektivní zpracování GNSS signálů
2012 - 2013, SGS12/152/OHK3/2T/13
Rund, F.: Navigace osob pomocí zvukových signálů pro asistivní technologie
2011 - 2013, SGS11/159/OHK3/3T/13
Sýkora, J.: Bezdrátové síťové kódování a zpracování signálu v kooperativních a distribuovaných multi-terminálových a multi-uzlových komunikačních systémech
2012 - 2015, LD12062
Sýkora, J.: Bezdrátové síťové kódování pro mnohouzlové husté sítě
2013 - 2013, SGS13/083/OHK3/1T/13
Sýkora, J.: Dense Cooperative Wireless Cloud Network
2013 - 2015, 318177
Vejražka, F.: spoluřešitel pro AŽD Praha
2011 - 2013, TA01030124
Vejražka, F.: spoluřešitel pro Honeywell
2011 - 2013, TA01030722
Vejražka, F.: Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
2012 - 2019, TE01020186
Yadav, A.: Memprvky - charakterizace, metody návrhu obvodů a subsystémů
2011 - 2013, SGS11/160/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.