13000 / 13139 - Publikace - 2019

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KOUŘIL, D. et al. Labels on Levels: Labeling of Multi-Scale Multi-Instance and Crowded 3D Biological Environments. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2019, 25(1), 977-986. ISSN 1077-2626. DOI 10.1109/TVCG.2018.2864491.

Stati ve sbornících konferencí

HOŠEK, J. et al. Alignment issues for any sample direction BTF measurement. In: Proceedings of the Regional Helix’18 Conference. Regional Helix’18 Conference – International Conference on Innovation, Engineering and Entrepreneurship held in Guimarães, Portugal on June 27–29, 2018, Guimares, 2018-06-27/2018-06-29. Springer Nature, 2019. s. 487-493. Lecture Notes in Electrical Engineering. sv. 505. ISBN 978-3-319-91333-9. DOI 10.1007/978-3-319-91334-6_66.

ENDRŠTOVÁ, B., M. MACÍK a L. TREML. Reprobooktor: A concept of audiobook player for visually impaired older adults. In: 2018 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). 9th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Budapešť, 2018-08-22/2018-08-24. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2019. s. 63-68. ISBN 978-1-5386-7094-1. DOI 10.1109/CogInfoCom.2018.8639950. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8639950/keywords#keywords

MACÍK, M. et al. Tactile symbols for visually impaired older adults. In: 2018 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). 9th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Budapešť, 2018-08-22/2018-08-24. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2019. s. 105-110. ISBN 978-1-5386-7094-1. DOI 10.1109/CogInfoCom.2018.8639872. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8639872/keywords#keywords

Stránka vytvořena 25.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.