13133 / 13161 - Publikace - 2015

13133 / 13161 - geometrie vidění a robotika

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Stati ve sbornících konferencí

KÚKELOVÁ, Z. et al. Efficient Solution to the Epipolar Geometry for Radially Distorted Cameras. In: 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2015). IEEE International Conference on Computer Vision, Santiago de Chile, 2015-12-11/2015-12-18. Piscataway: IEEE, 2015. s. 2309-2317. ISSN 1550-5499. ISBN 978-1-4673-8391-2. DOI 10.1109/ICCV.2015.266.

Stránka vytvořena 21.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.