13905 / 13393 - Granty - 2013

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Projekty podporované granty 2013

Kočí, J.: Využití výpočetního výkonu cloud technologie pro zpracování inteligentních elektronických formulářů
2011 - 2013, TA01010784
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.