13905 / 13911 - Granty - 2016

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Projekty podporované granty 2016

Roztočil, J.: Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL
2016 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280
Stránka vytvořena 19.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.