Publikace

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13101 - katedra matematiky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
13102 - katedra fyziky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13113 - katedra elektrotechnologie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13115 - katedra elektroenergetiky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13117 - katedra elektromagnetického pole 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13131 - katedra teorie obvodů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13132 - katedra telekomunikační techniky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci 2011 2012 2013     2016 2017   2019 2020
13133 - katedra kybernetiky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13161 - geometrie vidění a robotika         2015 2016 2017 2018    
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání         2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování         2015 2016 2017 2018   2020
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy       2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat         2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13167 - multirobotické systémy           2016 2017 2018 2019 2020
     13168 - strojové učení         2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13169 - skupina znalostních softwarových systémů           2016 2017 2018 2019 2020
13134 - katedra mikroelektroniky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13135 - katedra řídicí techniky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13136 - katedra počítačů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13141 - centrum umělé inteligence       2014   2016 2017 2018 2019 2020
     13142 - kabinet výuky informatiky                 2019  
     13143 - Intelligent Data Analysis       2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13144 - laboratoř inteligentního testování softwaru         2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13145 - skupina znalostních softwarových systémů             2017   2019 2020
13137 - katedra radioelektroniky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13138 - katedra měření 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     13210 - institut Intermédií ČVUT             2017 2018    
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum 2011       2015 2016   2018    
     13921 - oddělení vědy a výzkumu 2011       2015 2016   2018    
13902 - oddělení proděkana pro studium   2012   2014 2015 2016 2017      
     13922 - studijní oddělení   2012   2014 2015          
13904 - oddělení proděkana pro vnější vztahy   2012     2015          
     13923 - oddělení vnějších vztahů - PR   2012     2015          
13905 - oddělení tajemníka fakulty 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018    
     13393 - centrum znalostního managementu   2012 2013 2014 2015 2016   2018    
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018    
Stránka vytvořena 23.09.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.