Co je to Akademický senát

Akademický senát FEL ČVUT je nejvyšší samostatný zastupitelský orgán akademické obce FEL ČVUT. Rozhoduje o klíčových otázkách chodu fakulty - například volí děkana, schvaluje vnitřní předpisy a rozdělení finančních prostředků, schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady.

Senát je však také tým lidí, kterým záleží na dění na fakultě, kteří chtějí toto dění aktivně ovlivňovat, a kteří chtějí neustále zlepšovat studijní i pracovní podmínky. Uvítáme proto jakékoliv obecné i konkrétní připomínky, návrhy a podněty, od studentů i zaměstnanců FEL.

Všechna zasedání AS FEL jsou veřejná.

Seznam členů AS FEL

Současného volebního období FEL: 2016-2019

Zaměstnanci

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Katedra teorie obvodů (13131)
E-mail: cmejla@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D. doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Katedra počítačů (13136)
E-mail: faiglj@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Radek Havlíček, Ph.D. Ing. Radek Havlíček, Ph.D.
Katedra elektrických pohonů a trakce (13114)
E-mail: havlicr@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
Katedra řídicí techniky (13135)
E-mail: martin.hlinovsky@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Katedra fyziky (13102)
E-mail: jiricek@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
Katedra radioelektroniky (13137)
E-mail: klima@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Petr Kočárník, Ph.D. Ing. Petr Kočárník, Ph.D.
Katedra radioelektroniky (13137)
E-mail: kocarnik@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Jan Koller, Ph.D. Ing. Jan Koller, Ph.D.
Katedra fyziky (13102)
E-mail: koller@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Katedra kybernetiky (13133)
E-mail: navara@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
Katedra měření (13138)
E-mail: pacesp@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
Katedra měření (13138)
E-mail: roztocil@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
Katedra radioelektroniky (13137)
E-mail: viteks@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
Katedra počítačů (13136)
E-mail: xvokrine@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
	prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Katedra počítačů (13136)
E-mail: zelezny@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)

Studenti

Ing. Martin Čerňan Ing. Martin Čerňan
Postgraduální student
Katedra elektroenergetiky (13115)
E-mail: cernama6@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Tomáš Finsterle aka Jaderný Foton Ing. Tomáš Finsterle
Postgraduální student
Katedra elektrotechnologie (13113)
E-mail: finsttom@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Eva Horynová Ing. Eva Horynová
Postgraduální studentka
E-mail: eva.horynova@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Tomáš Košťál Ing. Tomáš Košťál
Postgraduální student
Katedra elektrických pohonů a trakce (13114)
E-mail: kostatom@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Michaela Hrochová Ing. Michaela Lachmanová
Postgraduální studentka
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd (13116)
E-mail: lachmmic@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Lukáš Pavelka Lukáš Pavelka
Student bakalářské etapy
E-mail: pavellu5@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Jan Petrášek Ing. Jan Petrášek
Postgraduální student
E-mail: jan.petrasek@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Tomáš Reichl Ing. Tomáš Reichl
Postgraduální student
Katedra elektrotechnologie (13113)
E-mail: reichto3@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Jiří Svatoň Ing. Jiří Svatoň
Postgraduální student
Katedra radioelektroniky (13137)
E-mail: svatoji2@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Petr Veselý Ing. Petr Veselý
Postgraduální student
E-mail: veselp13@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Lukáš Zoubek Ing. Lukáš Zoubek
Postgraduální student
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd (13116)
E-mail: zoubeluk@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)

Rozdělení do komisí

Komise Mluvčí Členové senátu Členové ostatní, resp. partneři ve vedení
pedagogická Čmejla Čmejla, Finsterle, Havlíček, Hlinovský, Koller, Košťál, Lachmanová, Svatoň, Zoubek proděkani pro studium, Olšák
ekonomická Koller Čerňan, Faigl, Havlíček, Jiříček, Kočárník, Koller, Košťál, Pačes, Roztočil, Svatoň, Vítek, Vokřínek, Zoubek tajemník
legislativní Faigl Čerňan, Faigl, Finsterle, Jiříček, Reichl, Svatoň vedení podle obsahu materiálu, Olšák
věda a výzkum Jiříček Čmejla, Faigl, Jiříček, Kočárník, Navara, Reichl, Roztočil, Svatoň, Vítek, Železný proděkan pro VVČ
KOPR Havlíček Havlíček, Košťál, Lachmanová, Pačes, Pavelka, Svatoň, Vokřínek proděkan pro vnější vztahy, vedoucí oddělení vnějších vztahů
Komise pro rozvoj FEL Kočárník Čerňan, Čmejla, Jiříček, Kočárník, Pavelka, Svatoň, Zoubek proděkan pro rozvoj
správce emailové konference senátu   Pavelka  
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.