Afiliace příslušnosti autora k ČVUT

Pracovníci a studenti FEL uvádějí na všech publikacích svou afiliaci jako Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering.

Pokud místo dovolí, je možno uvést i název katedry, centra nebo další jednotky.

Pokud nebude afiliace vyplněna správně, příslušná publikace nemusí být fakultě/katedře započtena.

Kontroly se provádějí dle těchto pravidel:

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.