Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Petr Pichlík
Téma disertace Strategy of Railway Traction Vehicles Wheel Slip Control
Studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel Ing. Jiří Zděnek, CSc.
Oponenti prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Petr Palacký, CSc., FEI VŠB TU v Ostravě
Ing. Josef Cibulka, CSc., CRRC Czech Republic, s.r.o.
Datum a místo 22. 11. 2018 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Vondra
Téma disertace Automatic Scaling in Cloud Computing
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Ing. Jan Šedivý, CSc.
Oponenti prof. Ing. Petr Tůma, Dr., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
prof. Peter Brezany, Ph.D., University of Vienna
Dr. Mgr. Lukáš Kencl, ČVUT FEL
Datum a místo 06. 12. 2018 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Daniel Meister
Téma disertace Bounding Volume Hierarchies for High-Performance Ray Tracing
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Michael Guthe, University of Bayreuth
doc. Dr. Alexander Wilkie, MFF UK Praha
Dr. Tomáš Davidovič, Universitaat des Saarlandes
Datum a místo 07. 12. 2018 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Jakub Ehrenberger
Téma disertace Ochrana sítí s decentralizovanou výrobou energie
Studijní obor Elektroenergetika
Školitel Ing. Jan Švec, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Radek Hanuš, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Juraj Altus, Ph.D., EF ŽU v Žiline, Slovensko
Datum a místo 17. 12. 2018 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.