Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Roman Václavík
Téma disertace Algorithms for Personnel Scheduling Enhanced by Machine Learning Techniques
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
Školitel specialista prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Oponenti doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. , Masarykova univerzita Brno
Prof. Stefan Røpke , Technical University of Denmark
Prof. Broos Maenhout, Ghent University
Datum a místo 12. 04. 2019 od 10.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Martin Filipský
Téma disertace Identification of Potentially Reusable Subroutines in Suboptimally Structured Automated Test Scripts
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
Školitel specialista Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
Oponenti Prof. Mirjana Ivanovic, Ph.D., University of Novi Sad
doc. Ing. Alena Buchalcevová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Valentino Vranič, Ph.D., STU v Bratislave
Datum a místo 15. 04. 2019 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Martin Němec
Téma disertace Microstructural characterization of Mg-Zn alloys using transmission electron microscopy
Studijní obor Elektrotechnologie a materiály
Školitel Ing. Josef Sedláček CSc.
Školitel specialista RNDr. Aleš Jäger Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., MFF UK v Praze
Ing. Jiří Matějíček, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. František Nový, Ph.D., Strojnická fakulta ŽU v Žilině, Slovensko
Datum a místo 25. 04. 2019 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.