Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení ZhongZhe Dong, MSc.
Téma disertace Dynamic Modeling of Macro-Fiber Composite Transducers integrated into Composite Structures
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Školitel specialista doc. Ing. Martin Hromčík ,Ph.D.
Oponenti professor Konstantinos Gryllias, KU Leuven
prof. Leopoldo de Oliveira, Universidade de São Paulo
prof. Paul Sas , KU Leuven
Datum a místo 18. 01. 2019 od 11.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.