Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Grantová činnost

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.