Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
20.6.2018

TAČR – Druhá veřejná soutěž

TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 20. června 2018, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TA ČR na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
21. 6. 2018

MŠMT LT podprogram INTER-VECTOR

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-VECTOR (LTV19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 21. 6. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „LTV19 - veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
27. 6. 2018

GAČR EXPRO

GA ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

Předpokládaná doba řešení grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO je pět let, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2019.

Uzávěrka přijímání  návrhů projektů je 28. 6. 2018. 

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR v internetové on-line aplikaci.

Návrh projektu musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datové schránky s identifikátorem ntq92qs.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději ve středu 27. 6. 2018 ve 12,00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách GA ČR: http://www.gacr.cz/

weigelo@fel.cvut.cz
28.6.2018

MZ veřejná soutěž léta 2019 – 2022

MZ vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022“.

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 5. 2019.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz . Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 28. 6. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky s identifikátorem „f7eike4“. V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „AZV – návrh projektu VES 2019“ .

Zároveň vložte návrh projektu v PDF formátu ve verzi FINAL do aplikace EZOP (https://ezop.cvut.cz/ezop/Index/login ).
Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, AZV a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
28. 6. 2018

MŠMT – Česko-polské výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2019 a 2020.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 28. 6. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA POLSKO 2019-2020 - NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
29.6.2018

MŠMT – Česko-čínské návrhy projektů 2019-2020

MŠMT vyhlásilo ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu a technologie Čínské lidové republiky Výzvu k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 29. 6. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „V19CHINA-MOBILITY - VÝZVA – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMT a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
29. 6. 2018

MŠMT – Mobility – Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2019 a 2020.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 29. 6. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA FRANCIE  2019-2020 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
6.8.2018

TA ČR – vyhlášení 6. veřejné soutěže programu – DELTA

TA ČR vyhlásila šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, ve Spolkové republice Německo, ve Státě Izrael, v čínských provinciích Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ a odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do 6. 8. 2018, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TA ČR   nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.