ČeskyEnglish

Kalendář termínů

Termín Popis Kontakt
15. 8. 2017

MŠMT - INTER ACTION LTAR18

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (LTARF18) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-ruskou spolupráci.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2018 přes ISDS končí nejpozději 15. 8. 2017 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
23. 8. 2017

MŠMT - INTER-INFORM LTI18

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-INFORM LTI18 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2018 přes ISDS končí nejpozději 23. 8. 2017 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.