Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
14. 12. 2018

MŠMT - INTER-COST - LTC19

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 3.  veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (VES19COST) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 14. 12. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
21.12.2018

MŠMT – INTER-ACTION LTACHINA19

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb. dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA).

Veřejná soutěž tohoto podprogramu je zaměřena na podporu výzkumu u českých výzkumných institucí a konkurenceschopnosti českých podniků při realizaci společných projektů v oblasti průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s partnerskými výzkumnými institucemi a podniky z ČLR.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí 21. 12. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
28. 12. 2018

MŠMT – INTER-INFORM LTI19

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-INFORM (LTI19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 28. 12. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
30. 1. 2019

MŠMT – INTER-ACTION IZRAEL- LTAIZ19

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 30. 1. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

Informace naleznete na:  MŠMT a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
21. 11. 2018 a 14. 2. 2019

SGS ČVUT 2019

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ je od 10. 10. 2018.

Nové granty SGS 2019: Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.

- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 24. 10. do 21. 11. 2018, 14:00 hod.

- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 28. 11. 2018, 14:00 hod.

- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 5. 12. 2018, 14:00 hod.

Granty SGS 2018 (pokračující i končící):

- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 16. 1. 2019, 14:00 hod..

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2018:

- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2018 je do 16. 1. 2019, 14:00 hod.

- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději  do čtvrtka 14. 2. 2019, 14:00 hod.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.