Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Kalendář termínů

Termín Popis Kontakt
22. 11. 2017 a 15. 2. 2018

SGS ČVUT 2018

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ je od 25. 10. 2017

Nové granty SGS 2018: Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.

- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 25. 10. 2017 do 22. 11. 2017, 14:00 hod.
- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 29. 11. 2017, 14:00 hod.
- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 6. 12. 2017, 14:00 hod.

Granty SGS 2017 (pokračující i končící):

- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 17. 1. 2018, 14:00 hod..

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2017:

- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2017 je do 17. 1. 2018, 14:00 hod.

- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději do čtvrtka 15. 2. 2018, 14:00 hod.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.