Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
5.2.2020

TAČR – FW – 2. veřejná soutěž TREND

TA ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu MPO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 2 „Nováčci“.

Hlavním uchazečem musí být podnik, který má provozovnu či pobočku v ČR

Soutěžní lhůta končí dnem 5. 2. 2020.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Informací naleznete na stránkách  TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
20. 11. 2019 a 13. 2. 2020

SGS ČVUT 2020

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ .

Nové granty SGS 2020:

Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.

- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 23. 10. 2019 do 20. 11. 2019, 14:00 hod.    

- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 27. 11. 2019, 14:00 hod.

- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 4. 12. 2019, 14:00 hod.

Granty SGS 2019 (pokračující i končící):

- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 15. 1. 2020, 14:00 hod.

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2019:

- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2019 je do 15. 1. 2020, 14:00 hod.

- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději do čtvrtka 13. 2. 2020, 14:00 hod.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.