Podpora zahraničních členů komisí

Děkan FEL podpoří zahraniční oponenty a členy komisí pro obhajoby a SZZ, (magisterské a doktorské) stejnou částkou, jaká bude přidělena z fondu RČVUT (formulář - pro získání podpory RČVUT a děkana FEL stačí vyplnit pouze tuto jednu žádost). Pokud zahraniční oponent nebo člen komise navíc bude mít přednášku pro studenty, částka se navýší o 1000 Kč.
Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.